งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "การกำหนดคุณลักษณะรถประจำตำแหน่ง"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ค./2018, 07:28:20 PM
11821 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น "การกำหนดคุณลักษณะรถประจำตำแหน่ง"ด้วยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง แจ้งซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง ว่า พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 และมาตรา 56 วรรคหนึ่ง มีเจตนารมณ์ต้องการให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความโปร่งใส จึงห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

ดังนั้น การซื้อหรือเช่ารถประจำตำแหน่งซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาให้กับผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตำแหน่ง โดยลักษณะของการใช้งานหากจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้รถที่คุณภาพดีเหมาะสมกับการใช้งานของผู้มีสิทธิได้รับรถยนต์ประจำตำแหน่ง ก็ย่อมสามารถกระทำได้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและถือปฏิบัติต่อไป เพื่อให้การจัดซื้อรถยนต์ประจำตำแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น