งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: บัญชีการจัดสรรอัตราข้าราชการ "ครูผู้ดูแลเด็กของ ศพด. ประจำปี 2561" จ.นนทบุรี

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 22/พ.ค./2018, 05:14:40 PM
4046 ครั้ง
LINE it!
บัญชีการจัดสรรอัตราข้าราชการ "ครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2561" จังหวัดนนทบุรีตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ออกหนังสือที่ มท 0809.4/ว1227 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561 "จัดสรรอัตราข้าราชการ-ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561" แจ้งให้ อปท. ดำเนินการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ด้วยวิธีดังนี้
     1. กรณี อปท. ได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน และบัญชียังไม่หมดอายุ ก็ให้เรียกบรรจุจากบัญชีดังกล่าว
     2. สรรหาด้วยการรับโอน
     3. รายงานตำแหน่งให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน

จังหวัดนนทบุรี จึงออกหนังสือด่วนที่สุด แจ้งบัญชีการจัดสรรอัตราข้าราชการครู/พนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
รายละเอียด
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น