งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต. ชุมแสงสงคราม รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/พ.ค./2018, 10:22:29 AM
10700 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม
เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไปเพื่อเปลี่ยนสายงาน
ประจำปีงบประมาณ 2561
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้ปฏิบัติประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ จำนวน 3ตำแหน่ง 1 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ 37-3-04-3201-001 สังกัดกองคลัง ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 37-3-01-3801-001 สำนักปลัด และตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 37-3-01-3105-001 สังกัดสำนักปลัด
   อาศัยอำนาจตามข้อ 86 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์แลเงื่อนไขเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 6 มกราคม 2558 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ดังนี้

   1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เลขที่ 37-3-04-3201-001 จำนวน 1 อัตรา
      ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 37-3-01-3801-001 จำนวน 1 อัตรา
      ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 37-3-01-3105-001       จำนวน 1 อัตรา

   2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
            2.1 มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่จะแต่งตั้งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก) และ
            2.2 พนักงานส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือ สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
            2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท

   3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      ให้ผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.chumsangsongkram.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 08-1785-7546 , 0-5598-1079


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 jay4321 20/มิ.ย./2018, 02:56:45 PM

ไม่สามารถขอใช้บัญชีได้  มีตัวแล้ว แจ่มมม