งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 02/มิ.ย./2018, 08:52:12 AM
12087 ครั้ง
LINE it!
โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ของเทศบาลตำบลชะมาย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก ในการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561คณะกรรมการตรวจประเมิน สำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงพื้นที่ตรวจประเมินในระดับพื้นที่ "โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ" เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก

วันนี้ (1 มิ.ย. 61) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะกรรมการตรวจประเมินสำหรับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำโดย ดร.จำเนียร ราชแพทยาคม คณะที่ปรึกษา จากสาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ลงพื้นที่ตรวจประเมินในระดับพื้นที่ "โครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ประเภทการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ" ของเทศบาลตำบลชะมาย ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบแรก ในการประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี (ประเภทโดดเด่น) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย คณะทำงาน คณะผู้บริการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชะมาย และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้การต้อนรับและเข้าร่วมในการตอบข้อซักถามในการประเมิน

อ้างถึง
โดยริเริ่มโครงการภายใต้ชื่อ "ชะมายปลอดภัย 24 ชั่วโมง" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีการจัดตั้งจุดบริการ จุดตรวจเฝ้าระวัง ชุดเคลื่อนที่เร็ว ภายในเขตตำบลชะมาย โดยใช้กำลัง อปพร. และพนักงานของเทศบาลตำบลชะมาย

สำหรับนวัตกรรมการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) ภาคีเครือข่ายร่วมใจ ของเทศบาลตำบลชะมาย เกิดขึ้นจากภารกิจหน้าที่ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 (19) ที่กำหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น เรื่องสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการักษาพยาบาล ประกอบกับ พ.ร.บ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 มาตรา 23 วรรค 2 ให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินงานและบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประกอบกับเทศบาลตำบลชะมายตระหนักถึงความสำคัญในการให้บริการแก่ประชาชนผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ให้ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นและสามารถนำส่งสถานบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งได้ดำเนินการมาต่อเนื่องระยะหนึ่งแล้ว โดยริเริ่มโครงการภายใต้ชื่อ "ชะมายปลอดภัย 24 ชั่วโมง" ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2548 มีการจัดตั้งจุดบริการ จุดตรวจเฝ้าระวัง ชุดเคลื่อนที่เร็ว ภายในเขตตำบลชะมาย โดยใช้กำลัง อปพร. และพนักงานของเทศบาลตำบลชะมาย ซึ่งต่อมาดำเนินการภายใต้ "โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย" (One Tambon One search and Rescue team : OTOS) ตามแนวทางของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และต่อมาเมื่อเกิดระบบการบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้แสดงความจำนงเป็นหน่วยบริการในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครศรีธรรมราช ใช้ชื่อว่า "หน่วยบริการ EMS เทศบาลตำบลชะมาย" ดำเนินโครงการบริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉินขึ้น โดยจัดให้มีชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (First Response Unit : FR) ให้บริการให้ความช่วยเหลือประชาชนจากภาวะฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำส่งโรงพยาบาล ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงปัจจุบัน
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

3 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 soccer786 18/ธ.ค./2019, 06:24:19 PM

น่าสน

หัวหน้าเว็บ

#2 Losa789 25/ม.ค./2020, 05:33:09 PM

น่าสนใจมากเลยค่ะ  เกมยิงปลา

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 kreemza123 22/มี.ค./2020, 04:53:39 PM

เป็นโครงการที่ดีมากครับ....

หวยหุ้น