งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 02/มิ.ย./2018, 09:06:24 AM
4592 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือที่ มท 0809.3/ว1 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 แจ้ง "แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ" เพื่อบรรจุข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือที่ มท 0809.3/ว1 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ โดยได้มีการจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

     1. บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ที่ประสงค์จะไปบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. สอบแข่งขัน
     2. แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ
     3. ตัวอย่างคำสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
     4. ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา
     5. ตัวอย่างหนังสือตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ

โดยเฉพาะเอกสารแนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ ซึ่งจะมีรายละเอียดในการบรรจุแต่งตั้ง การให้โอน และการรับโอนผู้สอบแข่งขันได้ ซึ่ง ก.จังหวัด และั อปท. จะต้องปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าว ดังนั้น ต้องฝากทุกท่านได้ศึกษารายละเอียดแนวทางปฏิบัติดังกล่าว และตัวอย่างหนังสือและตัวอย่างคำสั่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ อปท. จะได้สามารถจัดทำหนังสือและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในรูปแบบเดียวกัน และเพื่อให้การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง.
หนังสือที่ มท 0809.3/ว1 เรื่องการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น