งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรม สถ. รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/มิ.ย./2018, 04:48:20 PM
5727 ครั้ง
LINE it!
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับสมัครคัดเลือกข้าราชการดำรงตำแหน่ง "นักวิชาการศึกษา ระดับเชี่ยวชาญ"ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) เพื่อทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้


1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการจัดการบริการสาธารณะและการศึกษาท้องถิ่น (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ) กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

2. คุณสมบัติผู้สมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
2.1 เป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
2.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กล่าวคือ ได้รับปริญญาตรี / หรือปริญญาโท / หรือปริญญาเอก หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา
2.3 ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว
   2.3.1 ประเภทอำนวยการ ระดับสูง หรือ
   2.3.2 ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ
   2.3.3 ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ หรือ
   2.3.4 ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี
2.4 ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีให้ข้าราชการผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ลงนามในใบสมัคร พร้อมให้ผู้บังคับบัญชารับรองความถูกต้อง แล้วจัดส่งถึงกองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 11 - 20 มิถุนายน 2561

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เซียน(GURU)

#1 Ryushin 17/มิ.ย./2018, 11:16:55 AM

ขรรมนะ

ทุกสาขา

แต่พอกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ของ อปท. กลับต้องสาขาทางการศึกษา/ที่ ก รับรอง

ขรรม