งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อนุ ก.ถ. เตรียมยกระดับ "การสอบภาค ก ท้องถิ่น" ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ ก.พ.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/มิ.ย./2018, 10:51:58 AM
17449 ครั้ง
LINE it!
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เตรียมยกระดับ "การสอบภาค ก" ของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 - นายธวัชชัย ฟักอังกูร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารและการจัดการ ใน ก.ถ. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2561 ณ สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น อาคารดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

โดยมีเรื่องการพิจารณา ดังนี้
       - การศึกษาเพื่อวางกรอบมาตรฐานให้การเทียบตำแหน่งเพื่อการรับโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่น กับข้าราชการประเภทอื่นมีความชัดเจน
       - การสร้างมาตรฐานการทดสอบภาค ก ของบุคลากรภาครัฐให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับในประเด็นการสร้างมาตรฐานการทดสอบภาค ก เรื่องนี้ชุมชนคนท้องถิ่น ได้ติดตามข้อมูลและพบว่า นายพงศ์โพยม วาศภูติ ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ตั้งประเด็นไว้ในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ควรมีการออกข้อสอบที่เป็นมาตรฐาน โดยหมายถึงให้มีมาตรฐานเดียวกันกับ ก.พ.

ประกอบกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รายงานแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการตามประเด็นที่ ก.ถ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไว้ดังนี้ "การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ดำเนินการโดยคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบ คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนส่วนราชการ เช่น สำนักงาน ก.พ. ซึ่งการจัดสอบมีการจัดทำข้อตกลงการจ้าง ที่กำหนดข้อสอบต้องมีมาตรฐานกลาง มีการแบ่งระดับชั้นของข้อสอบในการนำมาใช้เป็นข้อสอบ ซึ่งมีแนวทางเดียวกันกับของสำนักงาน ก.พ."

อีกทั้งคณะกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ยังได้ลงมติเห็นชอบเรื่องการออกข้อสอบให้เป็นมาตรฐาน โดยสำหรับเรื่องนี้ ก.ถ. เห็นว่าเป็นส่วนหนึ่งที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ต้องการให้ สำนักงาน ก.พ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)

จากนี้ไป ขอให้ติดตามรายละเอียดความคืบหน้าอีกครั้ง และอาจจะได้เห็นการสอบภาค ก ท้องถิ่น ที่มีมาตรฐานเทียบเคียงกับการสอบภาค ก ของสำนักงาน ก.พ.


ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น
รายงาน 14 มิถุนายน 2561
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น