งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! มหาดไทยแจ้งแนวทาง "จัดทำงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 20/มิ.ย./2018, 10:59:33 AM
18664 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! มหาดไทยแจ้งแนวทาง "จัดทำงบประมาณด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562วันที่ 19 มิถุนายน 2561 กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เพื่อให้การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เงินอุดหนุนทั่วไปด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายโดยกระทรวงมหาดไทย แจ้งแนวทางประมาณการรายรับและจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไป ด้านการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบมานี้ ไม่ว่าจะเป็น
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
   - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
   - เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
   เป็นต้น
ดาวน์โหลด
หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว3274 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น