งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผลคะแนนสอบ "ข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหาร" ตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่ !

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/มิ.ย./2018, 03:15:26 PM
7507 ครั้ง
LINE it!
ผลคะแนน "สอบข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น" ตรวจสอบได้ด้วยตนเองที่นี่ !ตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น ได้ประชุมรับทราบผลการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหา โดยเป็นการรวมคะแนนทั้งภาคความรู้ความสามารถและภาคความเหมาะสม ซึ่งมีผู้ผ่านการสรรหาขึ้นบัญชีไว้ทั้งหมด 1,844 คน โดยเรียกรายงานตัวรอบแรกจำนวนทั้งสิ้น 478 คน แบ่งตามประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขึ้นบัญชีไว้ 142 คน เรียกรายงานตัว 80 คน เทศบาล ขึ้นบัญชีไว้ 1,606 คน เรียกรายงานตัว 317 คน องค์การบริหารส่วนตำบล ขึ้นบัญชีไว้ 84 คน เรียกรายงานตัว 73 คน และเมืองพัทยา ขึ้นบัญชีไว้ 12 คน เรียกรายงานตัว 8 คน โดยจะประกาศใน website วันนี้

และการรายงานตัวเพื่อแต่งตั้งในครั้งแรกนั้น ได้กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 209 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และให้ผู้รายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับ ไม่ต้องสวมหมวก นำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหากหมดอายุจะต้องไม่เกิน 60 วันนับถึงวันรายงานตัว ซึ่งจะต้องปรากฏรูปถ่ายและเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักที่ชัดเจน มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับรายงานตัวโดยให้ผู้เข้ารับการสรรหาสามารถตรวจสอบผลคะแนนของตนเองได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชีทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น www.dla.go.th หัวข้อการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น หมวดตรวจสอบคะแนน


หากต้องการตรวจสอบผลคะแนน สามารถกดได้ที่ลิงค์นี้
http://dev.tks.co.th/ExamAnnouncement
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น