งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มท. แจ้ง อปท. เรื่องการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 09/ก.ค./2018, 11:54:40 AM
29316 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณอาคารสำนักงานกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ 0201.3/ว3651 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ประสานแจ้งจังหวัดดำเนินการจัดกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งให้ประดับธงชาติไทย บริเวณรั้วอาคารสำนักงานและสถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

ในเรื่องดังกล่าว สำนักนายกรัฐมนตรี แจ้งว่า กองกิจการในพระองค์ 904 ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทและขอพระราชทานพระราชานุญาตประดับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานภาครัฐและตามอาคารบ้านเรือน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561 แล้ว พระราชทานพระราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดดำเนินการ เพิ่มเติม ดังนี้     1. ประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณรั้วศาลากลางจังหวัด ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
     2. ประดับธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
     3. แจ้งหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดดำเนินการตามข้อ 1 และ 2 ณ อาคารสำนักงาน
     4. เชิญชวนประชาชนในจังหวัดประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ บริเวณอาคารบ้านเรือน ตลอดเดือนกรกฎาคม 2561
     5. สำหรับการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ด้านพิธีการ ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 ให้จังหวัดถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0201.3/ว3542 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561


ดังนั้น จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. บริเวณอาคารสำนักงาน และประดับธงชาติไทยและธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ณ สถานที่ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
รายละเอียด


แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09/ก.ค./2018, 11:57:03 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น