งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ตำแหน่งที่นำวุฒิรัฐศาสตร์-รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 24/ก.ค./2018, 11:09:15 PM
827692 ครั้ง
LINE it!
รายชื่อตำแหน่งที่นำวุฒิรัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ !ในช่วงเตรียมตัวเพื่อการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น คำถามยอดนิยมที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ วุฒิการศึกษาที่ตนเองมี จะสามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือไม่ก็จะเป็นตำแหน่งนี้ หากสนใจอยากสมัครสอบ ต้องมีวุฒิการศึกษาใด

จะขออธิบายเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้
       การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ในหนนี้ ขอเรียกว่า การสอบท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบ ณ วันนี้ ที่พิมพ์กระทู้นี้ ยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่าตำแหน่งใด จะเปิดรับสมัครสอบ แต่! บอกได้ว่า ตำแหน่งใดที่มีแนวโน้มสูงที่จะเปิดรับสมัครสอบ ดังนั้น เมื่อรู้ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแล้ว ก็ลองเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาที่ตนเองมี ว่าจะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ หรือลองเลือก เล็งๆไว้ก่อน สัก 1-2 ตำแหน่ง จากนั้น หากตั้งใจจริง ก็ให้เริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในภาค ก (ท้องถิ่น) นอกจากจะทดสอบความรู้ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์แล้ว ยังมีระเบียบกฎหมายท้องถิ่นมากกว่า 11 ฉบับที่ผู้สนใจสอบต้องศึกษาไว้ด้วย

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น "ผู้สมัครสอบทุกคน จะได้เข้าสอบในภาค ก และภาค ข"
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น "ไม่จำเป็นว่าต้องมีใบสอบผ่านภาค ก"
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น "ถึงแม้เป็นผู้สอบขึ้นบัญชี กสถ. อยู่แล้ว ก็สามารถสมัครสอบได้อีก"


กลับมาที่เรื่องวุฒิการศึกษากับตำแหน่งที่จะเปิดสอบ!

ขอเริ่มต้นด้วย "วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์" จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ ได้ดังนี้

วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ขอขยายความว่า "วุฒิปริญญาตรี" คือวุฒิที่ไม่ต่ำกว่า ปวส. และหากคุณเคยศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง สามารถนำวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แน่นอน 100%


วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงาน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ขอสรุปสั้นๆ คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ รับทุกสาขาวิชา ดังนั้น นำวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครสอบได้


วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงาน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
ขอสรุปสั้นๆ คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน รับทุกสาขาวิชา ดังนั้น นำวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครสอบได้


วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
ขอขยายความว่า "วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์"  เป็นวุฒิการศึกษาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองแล้ว สามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้
วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติการ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเคมี กฎหมาย รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม ก่อสร้าง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิศวกรรมความปลอดภัย การจัดการสาธารณภัย
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้


วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติการ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย รัฐประศาสนศาสตร์
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานเทศกิจได้


วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรได้


ตำแหน่งอื่นๆ
       * วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ สามารถสมัครตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม , นักวิชาการวัฒนธรรม , นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป , นักพัฒนาชุมชน , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
       * วุฒิปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปศ.) สามารถสมัครตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว , นักวิชาการวัฒนธรรม , นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป , นักพัฒนาชุมชน , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ขอนำเสนอรายชื่อตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร นำเสนอเฉพาะตำแหน่งที่นำวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ มาสมัครสอบได้ ดังนี้
       1. เจ้าพนักงานเทศกิจ
       2. นักจัดการงานเทศกิจ
       3. เจ้าพนักงานธุรการ (หาก กสถ. ประกาศรับสมัครในตำแหน่งนี้)
       4. ตำแหน่งอื่นๆ รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ผมรวบรวมมาให้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อตอบคำถามว่าวุฒิปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ - รัฐประศาสนศาสตร์ จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งได้บ้าง และในส่วนตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ขอให้รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ป.ล.
   - จะเปิดรับสมัครวันใด
   - จะเปิดรับตำแหน่งใดบ้าง
   รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการครับ

ในโอกาสต่อๆไป จะนำเสนอข้อมูลให้อีกครั้ง เช่น
วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ จะสมัครตำแหน่งได้บ้าง
วุฒิ ปวช. จะสมัครตำแหน่งได้บ้าง
โปรดรอติดตามกันนะครับ

ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น
24 กรกฎาคม 2561
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26/ก.ย./2018, 10:29:06 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

4 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 vespa6615 16/ส.ค./2018, 11:58:20 AM

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง..... ที่กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากฎหมาย  หมายถึง นิติศาสตร์ ด้วยใช่ไหมคับ  ช่วยแนะนำด้วยคับ

V.I.P. ผู้สนับสนุน
เซียน(GURU)

#2 SpeeDle 16/ส.ค./2018, 01:49:05 PM

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง..... ที่กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากฎหมาย  หมายถึง นิติศาสตร์ ด้วยใช่ไหมคับ  ช่วยแนะนำด้วยคับ
นิติศาสตร์ เป็นชื่อสาขาวิชาในทางการศึกษาครับ แต่ในการรับรอง หน่วยงานราชการจะระบุการรับรองว่าเป็น สาขา หรือ ทาง กฎหมายครับ สำหรับในคุณวุฒิอื่น ๆ ก็แล้วแต่จะเป็นไปตามระเบียบทางราชการกำหนด  ท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบการรับรองจากระบบการรับรองคุณวุฒิของ ก.พ.เพื่อศึกษาเป็นความรู้ได้ครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 Sungkoong 10/พ.ค./2019, 04:17:03 PM

วุฒิบริหารธุรกิจสอบได้ไหมครับ

หัวหน้าเว็บ

#4 Busba1122 08/ม.ค./2020, 09:28:02 AM

อยากมีเงินใช้คลิ๊กเลย  >>>>  slotxo