งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เทศบาลตำบลกลางเวียง เปิดสอบเปลี่ยนสายงานวิชาการ ตำแหน่ง "นักพัฒนาชุมชน"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 02/ส.ค./2018, 10:33:53 AM
12415 ครั้ง
LINE it!
ประกาศเทศบาลตำบลกลางเวียง
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
   ด้วย เทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในตำแหน่งสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
   อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อเปลี่ยนสายงานในประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการของเทศบาลตำบลกลางเวียง ดังนี้

      1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
         1.1 ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน ระดับ ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
         เลขที่ตำแหน่ง 25-2-01-3801-001 สังกัด สำนักปลัดเทศบาล

      2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก
         2.1 เป็นพนักงานเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 และหรือตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
         2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท.กำหนด (ภาคผนวก ก)
         2.3 รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท ณ วันที่สมัคร

      3. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก
         ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆที่ต้องใช้ในการสมัครตามที่เทศบาลตำบลกลางเวียงกำหนดด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตั้งแต่วันที่ 14-27 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054-690924 ต่อ 11 หรือดูได้ที่เว็บไซต์ www.klang-wiang.go.th


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 Busba1122 28/ม.ค./2020, 10:52:06 AM

อัพเดทข่าวสารเรื่อยๆนะคะ  >>>  slotxo