งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: หนังสือรวบรวมแนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติงาน อปท. ปี 59-60

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/ส.ค./2018, 10:28:30 AM
17429 ครั้ง
LINE it!
หนังสือแนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดพิมพ์หนังสือ "แนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560" ซึ่งได้จัดทำเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและและส่วนภูมิภาค ใช้เป็นคู่มือในการให้คำแนะนำ ปรึกษา และตอบข้อหารือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้พิจารณาคัดเลือกหนังสือสั่งการ ระเบียบ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่สำคัญๆ ที่กำลังเป็นที่สนใจ ทันสมัยและครอบคลุม รวมถึงประเด็นที่เป็นปัญหาอุปสรรคที่พบบ่อย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างยิ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไป


ดาวน์โหลด ได้ที่นี่ !
หนังสือแนวทาง ข้อหารือกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559-2560


จำนวน 413 หน้า ชนิดไฟล์ PDF

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น