งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต. เมืองลี รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งวิชาการ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 17/ส.ค./2018, 12:51:29 PM
11500 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
   ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
   อาศัยอำนาจตามข้อ 5 และข้อ 9 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดน่าน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2557 ลงวันที่ 29 ธันวาคม  2557  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 25-3-01-3102-001
             จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์รับสมัครคัดเลือก
   2.1 พนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
   2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก)
   2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท ณ วันที่สมัคร

3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ข) พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลีกำหนด สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 14-27 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-9676-9292 หรือดูได้ที่เว็ปไซต์ www.muanglee.com


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

หัวหน้าเว็บ

#1 Busba1122 25/ม.ค./2020, 10:30:23 AM

รอติดตามข่าวสารค่ะ  >>>>  slotxo