งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ร่าง พ.ร.บ. กำหนด "เทศบาล-อบต." มีหน้าที่ดูแลการจราจร-ส่งเสริมสนับสนุนสถานีตำรวจ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 17/ส.ค./2018, 10:41:44 PM
29065 ครั้ง
LINE it!
ร่าง พ.ร.บ. กำหนด "เทศบาล-อบต." มีหน้าที่ดูแลการจราจร-ส่งเสริมสนับสนุนสถานีตำรวจสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กองกฎหมายการบริหารราชการแผ่นดิน เปิดเผยว่า โดยที่นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอ ไปรวมพิจารณากับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่...) พ.ศ.... และร่างกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนากฎหมาย ซึ่งต่อมาสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ตรวจพิจารณา โดยในการตรวจพิจารณาร่างฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) เห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 5 ฉบับ ได้แก่
   1. ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) พ.ศ....
   2. ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่...) พ.ศ....
   3. ร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่...) พ.ศ....
   4. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่...) พ.ศ....
   5. ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่...) พ.ศ....

   โดยในการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวมีขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นให้สอดคล้องกับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ ที่ตรวจพิจารณา และเพื่อแก้ไขปัญหาในประเด็นจำเป็นเร่งด่วนบางประการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ ท่านสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561

   ทั้งนี้ ตามร่างฯ ได้กำหนดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) มีหน้าที่รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนสถานีตำรวจ และหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่...) พ.ศ....
ได้ที่นี่ศึกษาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ได้ที่นี่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น