งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.ถ. ถกประเด็น "การขยายเวลาเกษียณอายุของข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 22/ส.ค./2018, 04:52:20 PM
28125 ครั้ง
LINE it!
ก.ถ. ถกประเด็น "การขยายเวลาเกษียณอายุของข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น" ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายวสันต์ วรรณวโรทร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารงานบุคคล  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2561 โดยมีเรื่องพิจารณาการขยายเวลาเกษียณอายุราชการ

ซึ่งเป็นการหารือว่า การต่ออายุของข้าราชการพลเรือนสามัญ 8 สายงาน ประกอบด้วย นักกฎหมายกฤษฎีกา แพทย์ ทันตแพทย์ นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานช่างศิลปกรรม คีตศิลป์ ดุริยางค์ศิลป์ และนาฎศิลป์ เมื่อมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ จะสามารถรับราชการต่อไปอีกไม่เกิน 10 ปี ซึ่งเป็นการดำเนินการได้ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551การหารือว่าในส่วนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องดังกล่าวหรือไม่ โดยประธาน ก.ถ. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพิจารณาเพื่อให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุม ก.ถ.

คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้หารือกันแล้ว "การขยายเวลาเกษียณอายุราชการ ขณะนี้ยังไม่พบว่ามีข้อกฎหมายที่ให้อำนาจในการให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามารถต่ออายุราชการหลังเกษียณเมื่ออายุครบ 60ปี"การต่ออายุราชการข้าราชการท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้หากนำหลักการของการต่ออายุราชการของข้าราชการพลเรือนมาบังคับใช้ ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
    1. พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ให้มีบทบัญญัติให้อำนาจ ก.ถ. ออกมาตรฐานกลางเกี่ยวกับการต่ออายุราชการให้กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
   2. พ.ร.บ. บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้มีบทบัญญัติให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ครบเกษียณอายุราชการ (อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์) สามารถรับราชการต่อไปได้

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น