งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบฯ พ.ศ.2561

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 31/ส.ค./2018, 11:36:36 AM
15710 ครั้ง
LINE it!
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
---------------------
   ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศ ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 200,000,000 บาท และกำหนดวิธีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับรางวัล นั้น

   บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 148 แห่งดังนี้   1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลตามผลการคัดเลือกของคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี  ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 6 คณะ ที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ จำนวนรวม 79 แห่งดังนี้
      1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภทโดดเด่น จำนวน 5 รางวัล
      1.2 เทศบาลตำบล ประเภทโดดเด่น จำนวน 6 รางวัล
      1.3 องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น จำนวน 6 รางวัล
      1.4 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) ประเภททั่วไป จำนวน 6 รางวัล
      1.5 เทศบาลตำบล ประเภททั่วไป จำนวน 9 รางวัล
      1.6 องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภททั่วไป จำนวน 9 รางวัล
      1.7 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้าย จำนวน 38 รางวัล

   2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินในรอบการประเมินของสถาบันการศึกษา ตามที่คณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด จำนวนรวม 69 รางวัล รายชื่อปรากฎตามบัญชีแนบท้าย
   ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการในการใช้จ่ายเงินรางวัลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลเป็นไปตามข้อ 9 ของประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561


ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวม 148 แห่ง   อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น