งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ขั้นตอน "การลาออกจากราชการ" ของข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องทำดังนี้ !

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 03/ก.ย./2018, 10:23:25 AM
127155 ครั้ง
LINE it!
ขั้นตอน "การลาออกจากราชการ" ของข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่น ยื่นหนังสือขอลาออกต้องทำดังนี้ !เนื่องด้วยมีหลายๆท่านได้สอบถามถึงขั้นตอนการลาออกจากราชการ กรณีที่เป็นข้าราชการท้องถิ่นอยู่แล้ว ต้องการจะลาออก ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม วันนี้ จึงขอโพสต์ไว้เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ดังนี้

>> หนังสือขอลาออก
ข้าราชการ-พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดที่ประสงค์จะลาออกจากราชการให้ยื่นหนังสือขอลาออกต่อนายกฯ ต้นสังกัดของท่าน (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด - นายกเทศมนตรี - นายกองค์การบริหารส่วนตำบล) ซึ่งมีสาระสำคัญ ตามแบบ ลก 1. (ค้นหาตัวอย่างได้ใน google) เพื่อให้นายกฯ เป็นผู้ออกคำสั่งให้ออกจากราชการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก จังหวัด

>> ต้องยื่นหนังสือขอลาออก ภายใน ...
การยื่นหนังสือลาออกจากราชการ ให้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วัน

ในกรณีผู้ประสงค์จะลาออก ยื่นหนังสือขอลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน และนายกฯ เห็นว่ามีเหตุผลและความจำเป็น จะอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ลาออกตามวันที่ขอลาออกก็ได้

* หนังสือขอลาออกจากราชการที่ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาน้อยกว่า 30 วัน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายกฯ หรือที่ไม่ได้ระบุวันขอลาออก ให้ถือวันถัดจากวันครบกำหนด 30 วัน นับแต่วันยื่น เป็นวันขอลาออก>> การยับยั้งการอนุญาตให้ลาออก
ในกรณีที่นายกฯ พิจารณาเห็นว่าจำเป็น เพื่อประโยชน์แก่ราชการจะยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกไว้เป็นเวลาไม่เกิน 90 วัน นับแต่วันขอลาออกก็ได้ และนายกฯ จะต้องแจ้งการยับยั้งการอนุญาตให้ลาออกพร้อมทั้งเหตุผลให้ผู้ขอลาออกทราบก่อนวันขอลาออกมีผล และให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันถัดจากวันครบกำหนดเวลาที่ยังยั้ง

>> นายกฯ รับหนังสือแล้ว ส่งเรื่องเข้า ก จังหวัด
เมื่อนายกฯ ได้รับหนังสือขอลาออกแล้ว ให้บันทึกวันยื่นหนังสือขอลาออกนั้นไว้เป็นหลักฐาน และตรวจสอบว่าหนังสือขอลาออกดังกล่าว ได้ยื่นล่วงหน้าก่อนวันขอลาออกไม่น้อยกว่า 30 วันหรือไม่ พร้อมทั้งพิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ก จังหวัด ภายใน 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือขอลาออก


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น