งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผู้ได้รับมอบหมาย ทำหน้าเกี่ยวกับพัสดุ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • withaya
  • 2
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 10/ก.ย./2018, 05:06:32 AM
1579 ครั้ง
LINE it!
ในหน่วยงานที่ผมทำอยู่    มีแผนกพัสดุ ที่เก็บสำรองคลังไว้         
   ส่วนผมอยู่แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า มีหน้าที่ ดูแลระบบไฟฟ้า  และเบิกของมาเก็บ  เช่น กระดาษ ให้ผู้ใช้งานในแผนกไปใช้
   ต่อมา มีบันทึกให้หน่วยงาน (คือ หัวหน้าบำรุงรักษาไฟฟ้า) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมพัสดุสิ้นเปลืองและจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการตรวจสอบ
   คำถาม  ตาม พ.รบ. 60
 1.ผมต้องมีใบแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ  ผมทำด้านจัดซื้อของงานตรง ตรวจรับพัสดุ  จัดเก็บ เดิมอยู่ก่อนแล้ว และ หน้าที่หลัก คือบำรุง
    ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอยู่ด้วย
 2.ผูัถูกหมอบหมาย ต้องมีความจำเป็นต้องรู้ เรื่อง พัสดุ   หรือ อบรมด้านพัสดุ ไช่ไหมครับ
 3.จากข้อ 3 เมื่อผมถูกมอบหมาย แต่ผมไม่เคยถูกอบรมเกี่ยว ด้าน พัสดุ การจัดเก็บ  ด้านกฏหมาย พัสดุ ผมทำเรื่องแย้งได้ไหม และ
 4.การมอบหมายจากหัวหน้า ถูต้องไหมครับ
 5.ช่วยอธิบายขั้นตอนหน่อยครับ เรื่องการแต่งตั้ง และ มอบอำนาจ ให้ตรงเจนตนารมณ์ ของการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.60
     ขอบคุณครับ

4 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 vaesamae01 10/ก.ย./2018, 06:15:46 PM

ในหน่วยงานที่ผมทำอยู่    มีแผนกพัสดุ ที่เก็บสำรองคลังไว้         
   ส่วนผมอยู่แผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า มีหน้าที่ ดูแลระบบไฟฟ้า  และเบิกของมาเก็บ  เช่น กระดาษ ให้ผู้ใช้งานในแผนกไปใช้
   ต่อมา มีบันทึกให้หน่วยงาน (คือ หัวหน้าบำรุงรักษาไฟฟ้า) มอบหมายให้ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 คน ทำหน้าที่ควบคุมพัสดุสิ้นเปลืองและจัดทำบัญชีควบคุมวัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการตรวจสอบ
   คำถาม  ตาม พ.รบ. 60
 1.ผมต้องมีใบแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ใช่ไหมครับ  ผมทำด้านจัดซื้อของงานตรง ตรวจรับพัสดุ  จัดเก็บ เดิมอยู่ก่อนแล้ว และ หน้าที่หลัก คือบำรุง
    ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในอยู่ด้วย
 2.ผูัถูกหมอบหมาย ต้องมีความจำเป็นต้องรู้ เรื่อง พัสดุ   หรือ อบรมด้านพัสดุ ไช่ไหมครับ
 3.จากข้อ 3 เมื่อผมถูกมอบหมาย แต่ผมไม่เคยถูกอบรมเกี่ยว ด้าน พัสดุ การจัดเก็บ  ด้านกฏหมาย พัสดุ ผมทำเรื่องแย้งได้ไหม และ
 4.การมอบหมายจากหัวหน้า ถูต้องไหมครับ
 5.ช่วยอธิบายขั้นตอนหน่อยครับ เรื่องการแต่งตั้ง และ มอบอำนาจ ให้ตรงเจนตนารมณ์ ของการควบคุมพัสดุ ตาม พรบ.60
     ขอบคุณครับ
ตอบ 1 ไม่ต้องมีใบแต่งตั้ง แค่มีบันทึกมอบหมายงาน ก็พอครับ
ตอบ 2 มอบหมาย แค่ คุมและตัดจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง ทุกตำแหน่งต้องเรียนรู้และต้องทำได้ครับ เพราะใช้แล้วหมดไป แค่ตัดจ่ายว่าใครบ้างที่ใช้ไป เพื่อง่ายในการตรวจสอบ  ดังนั้น ถึงไม่อบรมก้ทำได้ครับ
ตอบ 3 ถ้างานที่ได้รับหมาย เป้นงานที่ต้องควบคุม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แย้งได้ครับ  แต่คุมและตัดจ่ายวัสดุสิ้นเปลือง อันนี้ลองไปคิดนะครับ
ตอบ 4 ไม่แน่ใจครับ
ตอบ 5 การแต่งตั้งคือ การใช้คำสั่งให้เราทำหน้าที่ ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถประสงค์ งานนั้นๆ
      ส่วนมอบหมาย เป็นการแบ่งงานของผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของเขา แบ่งงานให้เราส่วนหนึ่ง เช่น ปลัด มอบหมายงาน ให้รองปลัด ดำเนินการเรื่องงานศาสนา  เวลามีงานด้านศานา  เอกสารขออนุมัติหรือดำเนินการ ต้องให้รองปลัด อนุมัติ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 withaya 11/ก.ย./2018, 12:38:11 AM

ขออนุญาติ  พอดีค้นเจอใน web
   คำว่า" เจ้าหน้าท่ี" ท่ีกระผมเข้าใจ/คิดว่า...
(3) คำนิยาม "เจ้าหน้าที่ " ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 มาตรา 4 หมายถึง " ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ "
"ผู้มีหน้าที่ " ให้พิเคราะห์ หน้าที่ จาก มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่พรบ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐนั้นกำหนดไว้ ให้มีหน้าที่ หรือลักษณะการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นๆตามที่กำหนดในกฏกระทรวง หรือให้มีหน้าที่ในการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ....
ซึ่งตามความหมายข้างต้น น่าจะหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โดยตำแหน่ง)..
ส่วนคำว่า "ผู้ที่ได้รับมอบหมาย.....เข้าใจว่า น่าจะหมายถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ โดย เพราะว่า บางหน่วยงานของรัฐไม่มีการกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุไว้ ในโครงสร้างขององค์กร เพราะผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เป็นสหวิชาชีพ คือรับจากผู้จบการศึกษาที่หลายสาขา หน่วยงานรัฐหลายๆแห่ง จึงมีแนวคิดว่า..แต่งตั้งใตรก็ได้ให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ..(คิดผิด) เมื่อไม่มีกรอบ ตำแหน่งไว้..
จึงมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ผู้ที่บรรจุเข้ามาทำงานในองค์ หรือหน่วยงานนั้นๆ ให้รับผิดชอบด้านการพัสดุ เช่น บางหน่วยงาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป หรือบางแห่งมอบหมายให้ นักจัดการทั่วไป หรือตำแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ มาโดยปกติวิสัยตลอดมา (ยาวนาน)..
ประกอบกับ พรบ.ฉบับนี้ มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เป็นมืออาชีพ จึงน่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมายาวนาน หรือมีประสบการณ์มาแล้ว...
ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่า คำว่าผู้ได้รับมอบหมาย น่าจะเป็นลักษณะนี้ และคิดว่า ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 4 น่าจะมีเป้าประสงค์ในลักษณะนี้......

     ผมอยากจะแย้งหัวหน้าผมครับ  เรื่องตัดจ่ายไม่มีปัญหา  ครับ  แต่เรื่องจัดเก็บ พัสดุ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐ วิธีการ จัดเก็บ และข้อ กฏหมายเกี่ยวกับ พัสดุ  ซึ่งผมเห็นว่า  เมื่อมอบหมายหน้าที่ อะไรให้คนอื่น  แล้ว ควรส่งเขาอบรมให้ได้ความรู้ ในเรื่องนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ และตนเอง 
      2.พอดีผมทำหน้าที่ บำรุงรักษาระบบไฟ้า  ซึ่งทำเหมือนคนอื่นในแผนกด้วยครับ  แต่ ต้องมารับหน้าที่เพิ่ม มากว่าคนอื่น จัดซี้อ พัสดุงานตรง
จัดเก็บ พัสดุ  ตรวจนับพัสดุ เหมือนต้องมาทำหน้าที่รับผิดชอบ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ พัสดุ ซึ่งมีความเสี่ยง ในการถูกตรวจสอบ ลงโทษ ทั้งที่คนในแผนกเดียวกันไม่ได้ทำด้านนี้  มีแต่ความเสี่ยง ถูก หักเงิน  แต่ไม่มีเงินเพิ่ม เลยผมอยากแย้งหัว หน้า ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ

รองหัวหน้าเว็บ

#3 runkung 11/ก.ย./2018, 09:21:16 AM

วัสดุสิ้นเปลือง จัดเป็นพวกสิ่งของที่ใช้ได้ไม่นาน มูลค่าไม่มาก ไม่คิดค่าเสื่อม เช่น ปากกา ดินสอ กระดาษ แฟ้มเอกสาร หรือเครื่องเขียนต่างๆ ซึ่งในแต่ละกอง/ฝ่าย จะต้องมีการ stock วัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน โดยในกอง/ฝ่าย ไม่จำเป็นต้องมี จพง.พัสดุ หรือ นักวิชาการพัสดุ เพราะเป็นการแค่ทำเรื่องเบิกจ่าย ดูแลไม่ให้อุปกรณ์ขาด stock #ส่วนใหญ่จะให้ จพง.ธุรการเป็นผู้ควบคุมดูแลหรือหัวหน้างานสามารถมอบหมายงานให้ใครรับผิดชอบก็ได้ #ถ้าบริษัทเอกชนก็มีผู้รับผิดชอบของแต่ละแผนกโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่จัดซื้อในแต่ละแผนก #ไม่จำเป็นต้องอบรมอะไรทั้งสิ้นแค่มีความรับผิดชอบเรียกรู้และสนุกกับงานที่ได้รับมอบหมาย

ป.ล. เจ้าพนักงานพัสดุ / นักวิชาการพัสดุ จะดูแลเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง เปรียบเทียบราคา ทำสัญญา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ Lot ใหญ่ และอุปกรณ์สำนักงาน  เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องปริ๊น  คอมพิวเตอร์  (สินทรัพย์ที่มีตัวตน ไม่มีหมดกับการใช้งาน)

รองหัวหน้าเว็บ

#4 vaesamae01 11/ก.ย./2018, 07:40:01 PM

ขออนุญาติ  พอดีค้นเจอใน web
   คำว่า" เจ้าหน้าท่ี" ท่ีกระผมเข้าใจ/คิดว่า...
(3) คำนิยาม "เจ้าหน้าที่ " ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้าง 2560 มาตรา 4 หมายถึง " ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ "
"ผู้มีหน้าที่ " ให้พิเคราะห์ หน้าที่ จาก มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ที่พรบ.เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานรัฐนั้นกำหนดไว้ ให้มีหน้าที่ หรือลักษณะการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินการ เพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นๆตามที่กำหนดในกฏกระทรวง หรือให้มีหน้าที่ในการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบำรุงรักษา และจำหน่ายพัสดุ....
ซึ่งตามความหมายข้างต้น น่าจะหมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ หรือตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (โดยตำแหน่ง)..
ส่วนคำว่า "ผู้ที่ได้รับมอบหมาย.....เข้าใจว่า น่าจะหมายถึงผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ โดย เพราะว่า บางหน่วยงานของรัฐไม่มีการกำหนดตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีพัสดุไว้ ในโครงสร้างขององค์กร เพราะผู้ปฏิบัติงานพัสดุ เป็นสหวิชาชีพ คือรับจากผู้จบการศึกษาที่หลายสาขา หน่วยงานรัฐหลายๆแห่ง จึงมีแนวคิดว่า..แต่งตั้งใตรก็ได้ให้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ..(คิดผิด) เมื่อไม่มีกรอบ ตำแหน่งไว้..
จึงมีการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ ผู้ที่บรรจุเข้ามาทำงานในองค์ หรือหน่วยงานนั้นๆ ให้รับผิดชอบด้านการพัสดุ เช่น บางหน่วยงาน มอบหมายให้ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป หรือบางแห่งมอบหมายให้ นักจัดการทั่วไป หรือตำแหน่งท่ีเรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ มาโดยปกติวิสัยตลอดมา (ยาวนาน)..
ประกอบกับ พรบ.ฉบับนี้ มุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุ เป็นมืออาชีพ จึงน่าจะเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุมายาวนาน หรือมีประสบการณ์มาแล้ว...
ซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่า คำว่าผู้ได้รับมอบหมาย น่าจะเป็นลักษณะนี้ และคิดว่า ตามเจตนารมณ์ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 4 น่าจะมีเป้าประสงค์ในลักษณะนี้......

     ผมอยากจะแย้งหัวหน้าผมครับ  เรื่องตัดจ่ายไม่มีปัญหา  ครับ  แต่เรื่องจัดเก็บ พัสดุ ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ รัฐ วิธีการ จัดเก็บ และข้อ กฏหมายเกี่ยวกับ พัสดุ  ซึ่งผมเห็นว่า  เมื่อมอบหมายหน้าที่ อะไรให้คนอื่น  แล้ว ควรส่งเขาอบรมให้ได้ความรู้ ในเรื่องนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ต่อรัฐ และตนเอง 
      2.พอดีผมทำหน้าที่ บำรุงรักษาระบบไฟ้า  ซึ่งทำเหมือนคนอื่นในแผนกด้วยครับ  แต่ ต้องมารับหน้าที่เพิ่ม มากว่าคนอื่น จัดซี้อ พัสดุงานตรง
จัดเก็บ พัสดุ  ตรวจนับพัสดุ เหมือนต้องมาทำหน้าที่รับผิดชอบ เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ พัสดุ ซึ่งมีความเสี่ยง ในการถูกตรวจสอบ ลงโทษ ทั้งที่คนในแผนกเดียวกันไม่ได้ทำด้านนี้  มีแต่ความเสี่ยง ถูก หักเงิน  แต่ไม่มีเงินเพิ่ม เลยผมอยากแย้งหัว หน้า ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำตอบ
ถ้าอยากได้ความรู้เพิ่ม เพื่อป้องกันเกิดความพิดพลาด ก็สามารถอบรมได้ครับ ลองหาโครงการอบรมด้านพัสดุ และทำบันทึกเสนอผ่านหัวหน้า ขออนุมัติซิครับ ลองดู ผมเห็นด้วย