งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: จ่อเตรียมกำหนด "ข้าราชการ ระดับ ผอ.กอง ขึ้นไป" ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ก.ย./2018, 10:33:43 AM
55391 ครั้ง
LINE it!
จ่อเตรียมกำหนด "ข้าราชการ ระดับผู้อำนวยการกอง ขึ้นไป" ต้องยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สินนายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาลในฐานะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.) ได้เปิดเผยข้อมูลหลังการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อศึกษาวิเคราะห์และพิจารณาดำเนินการยกร่างอนุบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน) ร่วมกับ ผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการกำหนดพระราชกฤษฎีกาให้เจ้าหน้าของรัฐที่ไม่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่

ในที่ประชุมได้มีประเด็นหารือ "การกำหนดประเภทตำแหน่ง หรือระดับตำแหน่ง ที่จะกำหนดในวาระเริ่มแรก" ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้เชิญผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการต่างๆ มาหารือและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ยื่นบัญชีต่อต้นสังกัดนายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ได้เปิดเผยว่า ในส่วนเบื้องต้นระยะเริ่มแรก มีข้อเสนอ ให้เจ้าหน้าที่รัฐในตำแหน่ง ระดับ ผอ.กองฯ ขึ้นไปทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น รวมถึง ทหาร ตำรวจ องค์กรอิสระ ศาล ปปท.ปปช.ฯลฯ ยื่นแสดงบัญชีทรัพย์สิน และหนี้สิน ตำแหน่ง วิชาการ และทั่วไป อาจจะยังไม่ถูกกำหนดให้ยื่นในระยะเริ่มแรก โดยยึดหลักการเป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ อนุมัติ อนุญาต ที่มีผลกระทบกับุคคล ทั้งภายในองค์กร หรือกระทบกับประชาชนและบุคคลภายนอกองค์กร

สำหรับท้องถิ่น อบต.เทศบาล นอกจากจะพิจารณาจากหลักการดังกล่าวแล้ว พวกเรานำเสนอให้ ปปช.ได้จำกัดวงเงินงบประมาณของ อปท.ที่จะยื่นด้วย เช่น 50-100 ล้านบาท/ปีงบประมาณ มาพิจารณากำหนดด้วย

ทุกอย่างวันนี้ เพียงเริ่มต้นในการที่ จะนำหารือก่อนนำเสนอต่อ กรรมการ ปปช. เพื่อนำเสนอให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ต่อไป

ที่ประชุม ให้ทุก ก. ทั้ง พลเรือน ท้องถิ่น ตำรวจ ทหาร องค์กรอิสระ ต้องนำกลับมาหารือ ก กลางของหน่วยงานตนเอง และจะต้องมีการประชุมอีก 2-3 ครั้ง จึงจะได้เป็นข้อสรุปสุดท้าย


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ปลัดเทศบาล
กรรมการกลางพนักงานเทศบาล (กท.)

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น