งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: โรงเรียนเทศบาล "ขาดแคลนครู" เสนอ ก.ถ.พิจารณานำบัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ มาบรรจุแทน

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ก.ย./2018, 03:22:52 PM
61492 ครั้ง
LINE it!
โรงเรียนสังกัดเทศบาล "ขาดแคลนครู" ส.ท.ท. เสนอ ก.ถ. พิจารณาให้ใช้บัญชีสอบครูผู้ช่วย สพฐ. มาบรรจุทดแทนในการประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ได้มีวาระเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลการขาดแคลนบุคลากร (ครู) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ได้นำเรียนประธาน ก.ถ. แจ้งว่า ส.ท.ท. ได้รับแจ้งจากสมาชิกว่า ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัดเทศบาลมีตำแหน่งอัตราครูว่างเป็นจำนวนมาก โดยมีการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกไว้แต่ไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถบรรจุครูทดแทนตำแหน่งที่ว่างดังกล่าวได้ทั้งหมด ทำให้โรงเรียนเทศบาลหลายแห่งขาดครูผู้สอนส่งผลกระทบต่อการเรียนและคุณภาพของนักเรียนในโรงเรียนเทศบาลทั่วประเทศ

ดังนั้น ส.ท.ท. จึงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยขอให้ประธาน ก.ถ. พิจารณาให้ใช้บัญชีผู้สอบผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งครูผู้ช่วยของสำนักงานคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อนำมาใช้ในการบรรจุทดแทนตำแหน่งอัตราครูที่ว่างของโรงเรียนเทศบาล

โดยประธาน ก.ถ. พิจารณาแล้วเห็นว่า อปท. ได้มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลดำรงตำแหน่งครู แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลังดังกล่าวได้ เนื่องจากมีผู้สอบผ่านเป็นจำนวนน้อย จึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของเทศบาลขึ้นได้ ประกอบกับประกาศ ก.ถ. ได้กำหนดให้ อปท. อาจขอให้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่น ซึ่งมีหลักสูตร หลักเกณฑ์ และมาตรฐานการเทียบเท่ากับมาตรฐานของ ก.พ. มาบรรจุเข้ารับราชการได้ โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการนั้นจึงกำหนดให้ สำนักงาน ก.ถ. ดำเนินการ ดังนี้
   1. แจ้งให้ ก.ท. รายงานอัตราครูซึ่งเป็นตำแหน่งว่างและแนวทางการแก้ไขขาดแคลนอัตราว่าง โดยจัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน ตลอดจนสรุปข้อดี - ข้อเสีย ในการที่ ก.ท. ไม่กำหนดให้เทศบาลอาจขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งครูผู้ช่วยจากบัญชี ก.ค.ศ. มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งครูที่เป็นอัตราว่าง
   2. แจ้ง ส.ท.ท. เพื่อขอทราบข้อมูลจำนวนครูที่เป็นอัตราว่าง พร้อมระบุสาขาวิชาเอก เพื่อประกอบการพิจารณาแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ล่าสุด ส.ท.ท. ได้รายงานผลการสำรวจข้อมูลจำนวนครูที่เป็นอัตราว่างของโรงเรียนในสังกัดทั่วประเทศ ในเบื้องต้นมีโรงเรียนที่ขาดแคลนครูจำนวน 27 จังหวัด โรงเรียนจำนวน 76 แห่ง จำนวนครูที่เป็นอัตราว่าง 332 อัตรา

ที่ประชุม ก.ถ. จึงได้รวบรวมข้อมูลแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น