งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ข่าวดี! ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "มท.ปรับเพิ่ม 172 ตำแหน่งท้องถิ่น"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 21/ก.ย./2018, 09:33:34 PM
29172 ครั้ง
LINE it!
ข่าวดี! ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น "ได้รับอนุมัติท้องถิ่นจังหวัดอำนวยการสูง-ผอ.กลุ่มงาน ชำนาญการพิเศษ" ครบถ้วนทั้ง 76 จังหวัดนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมดอกแก้ว อาคารศาลาว่ากระทรวงมหาดไทย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีการชี้แจงเรื่องการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 172 ตำแหน่ง ประกอบด้วยตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด ที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น เป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 15 ตำแหน่ง และตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงาน ที่ขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งจากตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 157 ตำแหน่ง โดยแบ่งเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) จำนวน 45 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์ (นิติกร) จำนวน 56 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานการเงิน บัญชี และการตรวจสอบ (นักวิชาการเงินและบัญชี) จำนวน 56 ตำแหน่ง

อ้างถึง
ได้มีมติอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 15 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 157 ตำแหน่ง รวม 172 ตำแหน่ง

นายสุทธิพงษ์กล่าวต่อว่า ที่ประชุม อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ได้มีมติอนุมัติให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 15 ตำแหน่ง และผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 157 ตำแหน่ง รวม 172 ตำแหน่งได้ ตามที่คณะกรรมการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีท่านสีมา สีมานันท์ เป็นประธานคณะกรรมการได้พิจารณาให้ความเห็นชอบ และการอนุมัติปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งดังกล่าว จะส่งผลให้ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด และตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มงานของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ได้กำหนดเป็นตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ครบถ้วนทั้ง 76 จังหวัด รวมถึงจะเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีเส้นทางความก้าวหน้า (Career Path) ในตำแหน่งหน้าที่การงานที่ชัดเจน เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับพี่น้องประชาชน รวมทั้งระดับตำแหน่งก็จะได้มีความสอดคล้องกับภาระงานในส่วนภูมิภาคที่มีปริมาณ และมีความยุ่งยากซับซ้อนของงานที่เพิ่มสูงมากขึ้น อันจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนได้อย่างแท้จริง

หลังจากนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะเร่งดำเนินกระบวนการแต่งตั้ง ทั้งในเรื่องการย้าย และการคัดเลือกเพื่อสอบเลื่อนระดับตามหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยจะให้แล้วเสร็จภายในกลางปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งกรมฯ จะแจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ข้าราชการทุกท่านทราบเป็นระยะๆ โดยเร็วต่อไป นายสุทธิพงษ์กล่าว

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น