งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: รายชื่อตำแหน่งที่นำ "วุฒิป.ตรี บริหารธุรกิจ" มาสมัครสอบเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 30/ก.ย./2018, 02:56:04 PM
100411 ครั้ง
LINE it!
รายชื่อตำแหน่งที่นำวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ !ในช่วงเตรียมตัวเพื่อการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น คำถามยอดนิยมที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ วุฒิการศึกษาที่ตนเองมี จะสามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือไม่ก็จะเป็นตำแหน่งนี้ หากสนใจอยากสมัครสอบ ต้องมีวุฒิการศึกษาใด

จะขออธิบายเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้
       การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ในหนนี้ ขอเรียกว่า การสอบท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบ ณ วันนี้ ที่พิมพ์กระทู้นี้ ยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่าตำแหน่งใด จะเปิดรับสมัครสอบ แต่! บอกได้ว่า ตำแหน่งใดที่มีแนวโน้มสูงที่จะเปิดรับสมัครสอบ ดังนั้น เมื่อรู้ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแล้ว ก็ลองเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาที่ตนเองมี ว่าจะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ หรือลองเลือก เล็งๆไว้ก่อน สัก 1-2 ตำแหน่ง จากนั้น หากตั้งใจจริง ก็ให้เริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในภาค ก (ท้องถิ่น) นอกจากจะทดสอบความรู้ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์แล้ว ยังมีระเบียบกฎหมายท้องถิ่นมากกว่า 11 ฉบับที่ผู้สนใจสอบต้องศึกษาไว้ด้วย


กลับมาที่เรื่องวุฒิการศึกษากับตำแหน่งที่จะเปิดสอบ!

ขอเริ่มต้นด้วย "วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ" จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ ได้ดังนี้

วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยวได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางสื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหาร รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางกฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง พาณิชยศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุได้
วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้ได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการคลัง กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการคลังได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตร กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักจัดการงานทะเบียนและบัตรได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ หากตรวจสอบวุฒิจากเว็บไซต์ ก.ค.ศ. และได้การรับรองวุฒิที่มี สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาได้


วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานทะเบียนได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พณิชยการ เลขานุการ การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป สำหรับทางการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป และมีเงื่อนไขด้วยว่าในวุฒิการศึกษาที่ยื่นสมัครสอบจะต้องมีการศึกษาวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ หากเรียนวิชาบัญชีไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี เลขานุการ เทคนิคการตลาด เศรษฐศาสตร์ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ วิศวกรรม เครื่องกล พาณิชยการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสร้าง ช่างเครื่องกล ช่างไฟฟ้า
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การเงิน การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจการเงิน การจัดการ การบริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลังได้วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับปฏิบัติงานได้
.../ ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานการคลัง กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์
ขอสรุปสั้นๆ คือ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ สามารถนำสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ได้นอกจากนี้ วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ ยังสามารถสมัครสอบในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน , นักทรัพยากรบุคคล , นักจัดการงานทั่วไป และหากได้เรียนวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง ก็สามารถมาสมัครสอบเจ้าพนักงานธุรการได้ (หาก กสถ. ประกาศรับสมัครในตำแหน่งนี้)ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ขอนำเสนอรายชื่อตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร นำเสนอเฉพาะตำแหน่งที่นำวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ มาสมัครสอบได้ ดังนี้
       1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน
       2. ตำแหน่งสายคลัง ได้แก่ เจ้าพนักงานพัสุด - จัดเก็บรายได้ - การคลัง
       3. ตำแหน่งอื่นๆ รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ผมรวบรวมมาให้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อตอบคำถามว่าวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา/ทางบริหารธุรกิจ จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งได้บ้าง และในส่วนตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ขอให้รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป


ป.ล.
   - จะเปิดรับสมัครวันใด
   - จะเปิดรับตำแหน่งใดบ้าง
   รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการครับ

โดย ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 Anukoon 17/ต.ค./2018, 07:32:51 AM

ปวส. บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.ตรี  วุฒิ  บริหารธุรกิจ  สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ป.โท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สามารถสอบตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ได้ไหม (หรือตำแหน่งอื่นๆนอกเหนือจากนี้ช่วยแนะนำหน่อย _/|\_ 🙏)