งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: การมอบอำนาจให้รองปลัด

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • pongiz
  • 9
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 01/ต.ค./2018, 12:42:47 PM
2462 ครั้ง
LINE it!
การมอบอำนาจให้รองปลัด
ปลัดใช้อำนาจตัวไหนลงนามคำสั่ง
....ที่ถูกต้อง ปลัดต้องทำบันทึกถึงนายก
และให้นายกลงนาม ใช่หรือไม่

8 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 juun 01/ต.ค./2018, 01:01:28 PM

คำสั่งปลัด.................... (ออกโดยปลัด)
อาศัย ประกาศ กทจ..... (22 พ.ย.45) ข้อ 264 , 266(1)
#รอท่านอื่นเพิ่มเติมครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#2 pongiz 01/ต.ค./2018, 01:12:37 PM

ตามที่ท่านว่า อาศัยอำนาจ ตามประกาศ
ในหัวข้อดังกล่าว ปลัดมีอำนาจสั่งการ
โดยทำเป็นหนังสือ แต่ก็ไม่ได้บอกว่า
ลงนามออกคำสั่งได้
ถ้าเป็นเช่นนั่น ผอ.กองต่าง ๆ
ก็ลงนามคำสั่ง สั่งลูกน้องในกองได้ด้วยรึ
ใน เทศบาล หนึ่ง ๆ คำสั่งเทศบาล นั้น
ผู้ลงนาม ยังไงก็ต้องเป็นนายก เท่านั้น
ในความคิดผม

เจ้าหน้าที่ใหม่

#3 pongiz 01/ต.ค./2018, 01:50:58 PM


คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงนามโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
คำสั่งเทศบาล ลงนามโดย นายกเทศมนตรี
คำสั่ง อบจ. ลงนามโดย นายก อบจ.

ปลัด ลงนามในคำสั่ง ได้รึ
นอกจาก ปลัดรักษาราชการแทนนายก

รองหัวหน้าเว็บ

#4 vaesamae01 01/ต.ค./2018, 06:01:34 PM

ผมยกอำนาจปลัดเทศบาลนะครับ
ขอบข่ายตำแหน่ง "ปลัดเทศบาล" "รองปลัดเทศบาล" หรือ "นักบริหารงานเทศบาล" มีระเบียบกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของ "ปลัดเทศบาล" และ "รองปลัดเทศบาล" ไว้ ดังนี้
1 ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาล
"ข้อ 11 ในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเกี่ยวกับการวินิจฉัยปัญหาและสั่งการให้ใช้หลักการแบ่งอำนาจและหน้าที่ตามลักษณะของเรื่องดังต่อไปนี้
ปลัดเทศบาล
(1) เรื่องที่นายกเทศมนตรีสั่งการเกี่ยวกับนโยบายของเทศบาล
(2) เรื่องที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ของปลัดเทศบาล
(3) เรื่องซึ่งตกลงกันไม่ได้ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้บังคับบัญชา
(4) เรื่องในหน้าที่สำนักงานเทศบาล
(5) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นเป็นปัญหาและเสนอมาเพื่อรับคำวินิจฉัยหรือในกรณีพิเศษอื่นใด
(6) เรื่องที่ปลัดเทศบาลสั่งการโดยเฉพาะ
(7) เรื่องที่หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เห็นสมควรเสนอเพื่อทราบ
รองปลัดเทศบาล
เรื่องใดที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ระบุให้เป็นอำนาจหน้าที่ปลัดเทศบาล หากกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับนั้นมิได้กำหนดในเรื่องการมอบอำนาจไว้เป็นอย่างอื่น ปลัดเทศบาลจะมอบอำนาจโดยทำเป็นหนังสือให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนในนามของปลัดเทศบาลก็ได้"

คือสรุปว่า อำนาจของปลัดเทศบาล สามารถมอบให้รองปลัดโดยทำเป็นหนังสือ  คือง่ายๆ ปลัดทำบันทึกข้อความ โดยออกจากปลัด มอบอำนาจให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทนในเรื่องอะไรบ้าง เพราะบางอปท คนเยอะ ปลัดไม่สามารถควบคุมดูแลได้อย่างทั่วถึง 
ปล.ไม่ต้องทำถึงคำสั่ง และทำบันทึกข้อความมอบอำนาจ ไม่ต้องผ่านนายกครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#5 pongiz 02/ต.ค./2018, 03:21:33 PM

ประเด็นที่ผมอยากทราบคือ
ปลัด ลงนามในคำสั่งได้มั๊ย

รองหัวหน้าเว็บ

#6 vaesamae01 02/ต.ค./2018, 11:10:20 PM

ประเด็นที่ผมอยากทราบคือ
ปลัด ลงนามในคำสั่งได้มั๊ย
ผมได้ตอบไปแล้ว ปล. ไม่ต้องทำถึงคำสั่ง ได้หรือไม่ได้ ลองทำหนังสือถาม ก.จังหวัดครับ ส่วนที่ถามว่าปลัดต้องทำบันทึกถึงนายก ให้นายกลงนาม ผมตอบครับว่า ไม่ใช่อำนาจนายกครับ อำนาจของปลัดครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#7 juun 04/ต.ค./2018, 03:04:53 PM

ตามที่ท่านว่า อาศัยอำนาจ ตามประกาศ
ในหัวข้อดังกล่าว ปลัดมีอำนาจสั่งการ
โดยทำเป็นหนังสือ แต่ก็ไม่ได้บอกว่า
ลงนามออกคำสั่งได้
ถ้าเป็นเช่นนั่น ผอ.กองต่าง ๆ
ก็ลงนามคำสั่ง สั่งลูกน้องในกองได้ด้วยรึ
ใน เทศบาล หนึ่ง ๆ คำสั่งเทศบาล นั้น
ผู้ลงนาม ยังไงก็ต้องเป็นนายก เท่านั้น
ในความคิดผม

ผมก็หาตัวอย่างมาจากเพื่อนๆในเน็ต ก็เห็นเขาออกคำสั่งแล้วปลัดลงนามนะครับ
ถ้าผูกขาดว่าคำสั่งของเทศบาลนายกเป็นผู้มีอำนาจลงนามได้คนเดียวทั้งหมด?
คำสั่งงานสภานายกก็ไม่น่าจะเป็นผู้ลงนามนะครับ น่าจะเป็นประธานสภาเป็นผู้มีอำนาจลงนาม

พอดีหาระเบียบที่แจ้งชัดเจนเชิงลึกไม่ได้ ก็เลยขอเทียบเคียงจากที่อื่นๆ แล้วให้การมอบอำนาจ/การปฏิบัติงานดำเนินต่อไปได้อ่ะครับ ถ้าผิดถูกอย่างไร ต้องขออภัยด้วยครับ

เจ้าหน้าที่ใหม่

#8 pongiz 08/ต.ค./2018, 11:49:40 AM

ผมก็หาตัวอย่าง การมอบอำนาจปลัด ให้รองปลัด ในเน็ต เหมือนกัน
แต่แค่สงสัย เพราะ เห็นปลัดลงนามในคำสั่งกันทั้งนั้
มันถูกต้องหรือป่าว
พรบ.บริหารงานบุคคล มาตรา 15
อำนาจการออกคำสั่ง การบริหารงานบุคคล เป็นอำนาจนายก
เพราะฉะนั้น ถ้า ปลัดจะมอบอำนาจให้รองปลัด
น่าจะทำเป็นหนังสือ หรือบันทึก มากว่า
ความเห็นผมนะ