งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ผอ.กองศึกษา กรมท้องถิ่น ยืนยัน "โครงการระบบ DLTV" ไม่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่น

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 22/ต.ค./2018, 03:47:57 PM
42142 ครั้ง
LINE it!
ผอ.กองศึกษา กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยืนยัน "โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบ DLTV" ไม่ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นนายมนัส สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โพสต์ชี้แจ้งประเด็นเรื่องการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา ต้องมีในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ ดังนี้

ท่าน อสถ. ส่งให้ผม และผมในฐานะ เจ้าของเรื่องผมยืนยันตามนี้นะครับ. ให้ฟังผมเท่านั้น. ไม่ต้องหลงตีความ เป็นอื่น

ตอบ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา ไม่ต้องระบุโครงการ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตาม ข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ 2548. ที่กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ กรณีนี้เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่รัฐเฉพาะเจาะจงให้จึงไม่ได้เกิดจากแผนของท้องถิ่น. ดังนั้น จึงไม่ต้องนำไปเข้าเป็นส่วนหนึ่งของแผน. ครับ.

ขยายความเพิ่มเติม. ดังนี้.

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ด้านการศึกษาท้องถิ่น) ประกอบด้วย
1.1 ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ
1.2 ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
1.3 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0
1.4 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วยระบบ DLTV

2. เงินก้อนนี้ จัดสรรงบประมาณผ่านระบบ GFMIS จากกรมบัญชีกลาง มาที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และโอนไปตั้งจ่ายที่คลังจังหวัดซึ่งมี อปท. ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

3. เมื่อ อปท. ได้รับแจ้งการจัดสรรก็ไปดำเนินการจัดหา (ซื้อ/จ้าง) ตามกฎหมาย ระเบียบ

4. ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จ (ตรวจรับ) ตามงวดงานที่หนี้ครบกำหนดชำระ อปท. ก็ส่งเรื่องไปขอเบิกเงินผ่านระบบ GFMIS ที่คลังจังหวัด

5. ดังนั้น. เงินอุดหนุนด้านการศึกษาดังกล่าวข้างต้นเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจึงไม่ต้องระบุโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เนื่องจากไม่อยู่ในเงื่อนไขตามข้อ 25 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.ที่กำหนดให้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2561
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น