งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อบต.พืชอุดม จ.ปทุมธานี ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 01/พ.ย./2018, 10:45:13 AM
5030 ครั้ง
LINE it!
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
เพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
    ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม ดังนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก
      1.1 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ เลขที่ตำแหน่ง 28-3-04-3204-001
             จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์รับสมัครคัดเลือก
   2.1 พนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 หรือสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 และตำแหน่งประเภททั่วไป โดยต้องมีระยะเวลารวมกันไม่น้อยกว่า 2 ปี
   2.2 มีคุณสมบัติการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต.กำหนด (ภาคผนวก ก)
   2.3 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่า 15,060 บาท ณ วันที่สมัคร

3. การสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครคัดเลือก
   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครคัดเลือกสามารถยื่นใบสมัคร (ภาคผนวก ก) พร้อมเอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสมัคร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดมกำหนด สมัครด้วยตนเองที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพืชอุดม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ระหว่างวันที่ 5 - 28 พฤศจิกายน 2561 ในวันเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-149-6589-90 ต่อ 15

0 ความคิดเห็น