งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ตำแหน่งสอบบรรจุ-ข้าราชการท้องถิ่นของวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ย./2018, 10:49:14 AM
6444 ครั้ง
LINE it!
รายชื่อตำแหน่งที่นำวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ มาสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้ !ในช่วงเตรียมตัวเพื่อการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น คำถามยอดนิยมที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ คือ วุฒิการศึกษาที่ตนเองมี จะสามารถนำมาสมัครสอบในตำแหน่งใดได้บ้าง หรือไม่ก็จะเป็นตำแหน่งนี้ หากสนใจอยากสมัครสอบ ต้องมีวุฒิการศึกษาใด

จะขออธิบายเพื่อความเข้าใจแบบง่ายๆ ดังนี้
       การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น ในหนนี้ ขอเรียกว่า การสอบท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ตำแหน่งที่จะเปิดรับสมัครสอบ ณ วันนี้ ที่พิมพ์กระทู้นี้ ยังไม่สามารถฟันธงได้ 100% ว่าตำแหน่งใด จะเปิดรับสมัครสอบ แต่! บอกได้ว่า ตำแหน่งใดที่มีแนวโน้มสูงที่จะเปิดรับสมัครสอบ ดังนั้น เมื่อรู้ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแล้ว ก็ลองเปรียบเทียบกับวุฒิการศึกษาที่ตนเองมี ว่าจะสามารถสมัครสอบได้หรือไม่ หรือลองเลือก เล็งๆไว้ก่อน สัก 1-2 ตำแหน่ง จากนั้น หากตั้งใจจริง ก็ให้เริ่มอ่านหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในภาค ก (ท้องถิ่น) นอกจากจะทดสอบความรู้ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์แล้ว ยังมีระเบียบกฎหมายท้องถิ่นมากกว่า 11 ฉบับที่ผู้สนใจสอบต้องศึกษาไว้ด้วย

กลับมาที่เรื่องวุฒิการศึกษากับตำแหน่งที่จะเปิดสอบ!

ขอเริ่มต้นด้วย "วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์" จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่น ในตำแหน่งต่างๆ ได้ดังนี้วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อมและโลหะแผ่น วิศวกรรมเครื่องกล เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิคเครื่องเย็นและปรับอากาศ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก กลาง ท้องถิ่น กำหนดวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเทศกิจ กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ "ทุกสาขาวิชา"


วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ "ทุกสาขาวิชา"วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานประปา กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า เทคนิควิศวกรรมโยธา ช่างก่อสร้าง ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างเครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก กลาง ท้องถิ่น กำหนด

วุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งนายช่างเครื่องกล ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนายช่างเครื่องกล กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาหรือทางเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ ช่างกล ช่างกลโรงงาน ช่างกลโลหะ โลหะอุตสาหกรรม เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง โลหะการ หรือสาขาหรือทางอื่นที่ ก กลาง ท้องถิ่น กำหนดวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ สามารถสมัครสอบในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงานได้
ซึ่งมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน กำหนดไว้ว่า ผู้สมัครสอบต้องมีวุฒิ ปวช. หรือ ปวท. หรือ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิตหรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ขอขยายความว่า "ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์" หากคุณเคยศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ มาไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง สามารถนำวุฒิปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ มาสมัครในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน ได้แน่นอน 100%
ตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น
ขอนำเสนอรายชื่อตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร นำเสนอเฉพาะตำแหน่งที่นำวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ มาสมัครสอบได้ ดังนี้
       1. เจ้าพนักงานเทศกิจ
       2. นายช่างเครื่องกล
       3. ตำแหน่งอื่นๆ รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการ

ข้อมูลทั้งหมดนี้ ผมรวบรวมมาให้โดยอ้างอิงจากมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เพื่อตอบคำถามว่าวุฒิ ปวช.-ปวส. ช่างเครื่องยนต์ จะสามารถสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นในตำแหน่งได้บ้าง และในส่วนตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัครนั้น เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวล้วนๆ ซึ่งข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้อง ขอให้รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ป.ล.
   - จะเปิดรับสมัครวันใด
   - จะเปิดรับตำแหน่งใดบ้าง
   รอติดตามประกาศอย่างเป็นทางการครับ


โดย ส.เสือ ชุมชนคนท้องถิ่น
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น