งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ทดสอบแนวข้อสอบภาค ก และ ข

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • sawangrod
  • 39
  • รองหัวหน้าเว็บ
  • อีเมล์
เมื่อ: 11/ธ.ค./2018, 06:13:50 AM
3107 ครั้ง
LINE it!
⏰⏰ติวสอบออนไลน์ท้องถิ่นปี 2562 พร้อมเฉลยคำตอบ⏰⏰
🎯🎯แนวข้อสอบท้องถิ่น ภาค ก และ ข ♻️♻️
🎗🎗🎗🎗ภาค ข วิชาเฉพาะตำแหน่ง 🎗🎗🎗🎗
🌈 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการการเงินและบัญชี🚩
🖌 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 🌈 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการพัสดุ🚩
🖌 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
🖌 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
🌈 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงาน/นักวิชาการจัดเก็บรายได้🚩
🖌 พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475
🖌 พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
🖌 พ.ร.บ.ป้าย พ.ศ.2510
🌈 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ🚩
🖌 พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
🌈 ครูผู้ช่วย🚩
🖌 วิชาเอกปฐมวัย
🌈 นายช่างโยธา
🖌 พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
🌈 นักวิชาการเกษตร🚩
🖌 นักวิชาการเกษตร
🌈 ช่างไฟฟ้า🚩
🖌 ช่างไฟฟ้า
🌈 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย🚩
🖌 พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
🌈 นักประชาสัมพันธ์🚩
🖌 นักประชาสัมพันธ์
🌈 บรรณารักษ์ปฏิบัติการ (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)🚩
🖌 ห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ
🌈 นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ🚩
🖌 พ.ร.บ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
🌈 เจ้าพนักงานธุรการ🚩
🖌 เจ้าพนักงานธุรการ
🌈 นิติกร🚩
🖌 พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457
🚫ภาค ก ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น)🚫
🖍 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560
🖍 พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
🖍 พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496
🖍 พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
🖍 พ.ร.บ.บริหารเมืองพัทยา พ.ศ.2542
🖍 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
🖍 พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
🖍 พ.ร.บ.ระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
🖍 พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
🖍 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540
🖍 พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
🖍 พ.ร.บ.ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
🖍 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526
🖍 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ อปท. พ.ศ. 2541
🖍 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
🖍 ภาษาไทย
🖍 หลักภาษาไทย
🖍 สำนวนภาษาไทย
🖍 อุปมาอุปไมย
🖍 ภาษาอังกฤษ
🖍 ความสามารถในการศึกษา การวิเคราะห์และสรุปเหตุผล
🖍 เหตุการณ์ปัจจุบัน
🖍 เกี่ยวกับความรู้อาเซียน
🖍 Thailand 4.0
🖍 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
🖍 ข้อสอบท้องถิ่น'60

👇ช่องทางการทดสอบติวสอบออนไลน์👇
ลงชื่อเข้าใช้ คลิกลิ้งค์  ใช้เว็บบราวเซอร์กูเกิลโครม ได้ทั้งมือถือ โน้ตบุ๊ก คอมตั้งโต๊ะ
🌏Web : http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌Line :  https://line.me/R/ti/g/B6x2WI5Uq1
📮 inbox :  ติวสอบออนไลน์
🎥 Youtube: vichai sawangrod
👉🏼 E-mail : hs0vun@gmail.com
📧 🆔 ️Line : hs0vun
📞 Call now: : 09 7312 6442

🙏🙏🙏ติวสอบออนไลน์ พร้อมสอบหลังการเลือกตั้ง ส.ส.🙏🙏🙏
ติวสอบออนไลน์ เปิดให้ทดสอบแนวข้อสอบภาค ก และภาค ข ท้องถิ่น เพื่อเป็นการสร้างความตื่นตัว และความคุ้นเคยกับข้อสอบ อีกทั้งเป็นการวัดและประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงก่อนที่จะมีการสอบท้องถิ่นจริงด้วย 👍🏻
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 23/เม.ย./2019, 07:28:32 AM โดย sawangrod

0 ความคิดเห็น