งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ทดสอบแนวข้อสอบภาค ก

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

รองหัวหน้าเว็บ

#15 sawangrod 28/ธ.ค./2018, 07:02:50 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/2560.9Qn8PS

รองหัวหน้าเว็บ

#16 sawangrod 29/ธ.ค./2018, 06:50:23 AM

📢 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
✨🙏🏼💙🙏🏼✨วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/9Uuyx0

รองหัวหน้าเว็บ

#17 sawangrod 04/ม.ค./2019, 07:34:06 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/12542.9lLGae

รองหัวหน้าเว็บ

#18 sawangrod 04/ม.ค./2019, 07:36:00 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/2540.9lLL4l

รองหัวหน้าเว็บ

#19 sawangrod 05/ม.ค./2019, 06:33:30 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ.2496✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/12496.9DUYp1

รองหัวหน้าเว็บ

#20 sawangrod 05/ม.ค./2019, 03:23:04 PM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง  ✨พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/12558.9AzHSD

รองหัวหน้าเว็บ

#21 sawangrod 09/ม.ค./2019, 06:09:09 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง  ✨พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542✨ 
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/1.9umnzD

รองหัวหน้าเว็บ

#22 sawangrod 10/ม.ค./2019, 07:47:31 AM

📣📣 ติวสอบออนไลน์ ภาค ก ‼️
🚫วิชาเฉพาะตำแหน่ง ✨พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546✨
🌏 http://www.xn--22cdj1f7b6aub5a6v.com/
📌 https://www.picz.in.th/image/12546.9nlwXE