งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สถ. แจง พ.ร.บ. ข้าราชการท้องถิ่น เพื่อความโปร่งใสการบริหารงานท้องถิ่นในทุกมิติ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 12/ธ.ค./2018, 09:13:24 AM
4161 ครั้ง
LINE it!
สถ. แจงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... เพื่อความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่นในทุกมิติเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ นายศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล ในฐานะประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย ค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ว่าเป็นการรวมอำนาจและขัดหลักกระจายอำนาจนั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ต้องขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การเสนอกฎหมายในชั้น พ.ร.บ. ทางกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ซึ่งต้องทำตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง มาสรุปวิเคราะห์ผลการรับฟังความเห็น เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายให้ครบถ้วน

ส่วนการขอความเห็นจากคณะกรรมการปฏิรูปด้านกฎหมายนั้น เป็นเรื่องที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) จะเป็นผู้ดำเนินการ และขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการ ซึ่งร่างกฎหมายฉบับนี้

สาระสำคัญมีเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่ผ่านมา เช่น การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือกข้าราชการในตำแหน่งนักบริหาร อำนวยการ และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นต้น การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้อยู่ในกรอบวินัยทางการเงินการคลังในภาพรวม เพื่อไม่ให้เป็นภาระและกระทบต่อภารกิจด้านอื่นๆ ในการให้บริการสาธารณะแก่พี่น้องประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) รวมถึงการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชนในท้องถิ่น โดยกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ดำเนินการได้ ซึ่งโครงสร้างของ ก.ถ. ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่น ผู้แทนข้าราชการส่วนท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิ และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

นายสุวิชชา กล่าวต่อถึงการจัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้องถิ่นว่ายังไม่ได้กำหนดไว้ในร่างกฎหมาย เนื่องจาก มท. เห็นว่า การพิจารณาอุทธรณ์ ควรให้ทาง ก.ถ. เป็นผู้พิจารณา เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม โดยเฉพาะระยะเวลาการอุทธรณ์ต้องมีความรวดเร็ว เนื่องจากกระทบกับตัวข้าราชการจากคำสั่งลงโทษทางวินัยหรือให้ออกจากราชการ หากผู้อุทธรณ์ไม่เห็นด้วย ก็สามารถใช้สิทธิฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้ต่อไป สำหรับการร้องทุกข์ ก็ควรให้สิทธิแก่บุคลากรท้องถิ่นในการร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปด้วย

ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการเสนอตามลำดับขั้นตอน หากเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ในชุดปัจจุบันไม่ทัน ก็ยังคงเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในชุดต่อไป รวมถึงเสนอต่อรัฐสภาชุดต่อไปด้วยอยู่แล้ว

จะเห็นได้ว่า ร่างกฎหมายฉบับนี้ ไม่ได้มีหลักการและเหตุผลที่ขัดต่อหลักการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ในด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในฝ่ายประจำแต่อย่างใด ในทางกลับกัน กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พยายามแก้ไขปัญหาด้านการบริหารงานบุคคลในทุกเรื่องมาโดยตลอด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการทุจริต การเรียกรับผลประโยชน์ในทางมิชอบจากการสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก การคัดเลือก การเลื่อนระดับ การโอนย้าย และการบริหารงานบุคคลทั่วไปของ อปท. ในแต่ละรูปแบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญ ปี 2560 ที่กำหนดให้ต้องใช้ระบบคุณธรรม และคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละ อปท. ในการจัดมาตรฐานให้สอดคล้องและในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนข้าราชการส่วนท้องถิ่นระหว่างกันนั่นเอง นายสุวิชชากล่าว

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น