งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: สนช.เปิดรับฟังความคิดเห็น"กำหนดนายกท้องถิ่น ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 25/ธ.ค./2018, 03:18:10 PM
14133 ครั้ง
LINE it!
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เปิดรับฟังความคิดเห็น"กำหนดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ"ในขณะนี้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด , ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... , ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยมีสองประเด็นที่สอบถาม คือ
1. สอบถามการกำหนดให้บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายก อบจ. - เทศบาล - อบต. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีนับถึงวันเลือกตั้ง ท่านมีความเห็นอย่างไร

และ

2. สอบถามการกำหนดให้นายก อบจ. - เทศบาล - อบต. มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ ในกรณีที่นายก อบจ. - เทศบาล - อบต. ดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปี ก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระและเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายก อบจ. - เทศบาล - อบต. ได้ด้วย ท่านมีความเห็นอย่างไร

ทั้งนี้ การเตรียมกำหนดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นนายกฯ ได้ด้วย

โดยจะปิดรับฟังความคิดเห็น ในวันที่ 8 มกราคม 2562
หากมีความคิดเห็นประการใด สามารถแสดงออกได้ที่
แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
>> คลิกที่นี่


แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติเทศบาล
>> คลิกที่นี่


แสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล
>> คลิกที่นี่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น