งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย แจ้งด่วนที่สุด "แนวทางปฏิบัติของ อปท. เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 10/ม.ค./2019, 03:30:33 PM
10295 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย แจ้งด่วนที่สุด "แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส." กำชับผู้บริหารท้องถิ่น-ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางทางเมือง ไม่ช่วยเหลือในการหาเสียงเลือกตั้งวันที่ 9 มกราคม 2562 - กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/0151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2562 โดยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สุจริตและเที่ยงธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 จึงขอให้จังหวัดดำเนินการ ดังนี้

         1. แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนหรือช่วยเหลือคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้ ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

         2.แจ้งให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วางตนเป็นกลางทางการเมืองโดยเคร่งครัด และไม่สนับสนุนหรือช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งในการหาเสียงเลือกตั้งไม่ว่าทางใดๆ

         3. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทราบถึงความผิดและบทกำหนดโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 เพื่อมิให้กระทำความผิดซึ่งมีบทกำหนดโทษตามกฎหมาย


หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0818.4/0151 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2562

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10/ม.ค./2019, 03:33:03 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น