งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จ.นนทฯ เป็นเทศบาลเมือง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/ม.ค./2019, 08:36:45 PM
5349 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด "ส่งผลให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง"เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 - พลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด

โดยที่กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีสภาพเหมาะสมสมควรให้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด

ส่งผลให้การเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองเป็นต้นไป พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโอนไปเป็นของเทศบาลเมืองที่จัดตั้งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

จากข้อมูลที่รายงานเพื่อขอจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2539 มีพื้นที่ 19.7 ตารางกิโลเมตร จำนวน 10 หมู่บ้าน ประชากร 39,136 คน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 147,979,792.68 บาท มีรายจ่ายประจำ 38,015,262.48 บาทกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด มีสภาพความเจริญอันเหมาะสม และมีรายได้เพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาและการจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงได้ยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เป็นเทศบาลเมืองบางคูรัด  ซึ่งเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว.

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น