งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: มหาดไทย เปิดคัดเลือกข้าราชการพลเรือน ขึ้นดำรงตำแหน่ง "ท้องถิ่นจังหวัด" 30 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 14/ม.ค./2019, 02:14:28 PM
9526 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "ท้องถิ่นจังหวัด" (อำนวยการระดับสูง) จำนวน 30 อัตรากระทรวงมหาดไทย โดยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง

จึงประกาศคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการประเมินบุคคล และพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด  สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดังนี้

ตำแหน่งที่คัดเลือก
ตำแหน่งท้องถิ่นจังหวัด จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
1. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
2. ดำรงตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมาแล้ว ดังต่้อไปนี้
  2.1 อำนวยการ ต้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี
  2.2 อำนวยการ ต้น และวิชาการ ชำนาญการพิเศษ รวมกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
  2.3 อำนวยการ ต้น และทั่วไป อาวุโส รวมกันไม่น้อยกว่า 7 ปี
  2.4 วิชาการ ชำนาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 4 ปี
  2.5 ทั่วไป อาวุโส ไม่น้อยกว่า 7 ปีสำนักงานปลัดกระทรวง และกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสม พร้อมส่งเอกสารประกอบต่างๆ ให้กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น