งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: เจ้าหน้าที่ อปท. หากเล่นการพนัน-เสพสุราในเวลางาน โทษหนัก...ไล่ออกจากราชการ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 15/ม.ค./2019, 01:50:39 PM
28953 ครั้ง
LINE it!
มหาดไทย อ้างมติ ครม. 2496 เน้น "หากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา" โทษหนัก...ไล่ออกจากราชการการดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา

กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือที่ มท 0809.6/ว3766 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา

ด้วยปรากฏข่าวสารทางสื่อมวลชนเป็นระยะว่ามีผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

ตามเหตุข้างต้น กระทรวงมหาดไทย จึงแจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2496 (สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี) ที่ได้กำหนดแนวทางลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา ประกอบกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 มาตรา 31 และมาตรา 42

เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ กระทรวงมหาดไทย  จึงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำกับดูแลไม่ให้ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เล่นการพนันหรือดื่มสุราในเวลาราชการหรือในสถานที่ราชการโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินการทางวินัยตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น คือ


* หากเล่นการพนัน
เช่น การพนันประเภทที่กฎหมายห้ามขาด ถ้าข้าราชการผู้ใดเล่น ควรวางโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ

* การเสพสุรา
ข้าราชการผู้ใดเสพสุรามึนเมาจนไม่สามารถครองสติได้ฯ ให้พิจารณาลงโทษตามควรแก่กรณี
ข้าราชการผู้ใดเสพหรือเมาสุราในกรณีต่อไปนี้อาจถูกลงโทษสถานหนักถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ เช่น
1. เสพสุราในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. เมาสุราเสียราชการ
3. เมาสุราในที่ชุมนุมชนจนเกิดเรื่องเสียหายหรือเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการ
หนังสือที่ มท 0809.6/ว3766 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
เรื่อง การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น