งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งทาง internet

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • runkung
  • 53
  • รองหัวหน้าเว็บ
เมื่อ: 06/ก.พ./2019, 02:05:36 PM
736 ครั้ง
LINE it!
ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางอินเทอร์เน็ต
เปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 0.00 น.
ปิดรับลงทะเบียนในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น.
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง วันที่ 17 มีนาคม 2562

1. ผู้ขอลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1.1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือ
1.2 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน    นับถึงวันเลือกตั้ง

https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/    คำขอลงทะเบียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

2. วิธีการลงทะเบียน ดังนี้
2.1 เข้าสู่ระบบ บันทึกเลขประจำตัวประชาชน ชื่อตัว ชื่อสกุล วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน เลขรหัสประจำบ้าน (11 หลัก) และสถานที่ที่ประสงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง 2.เมื่อกรอกข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง
2.2 เมื่อเลือกลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วถ้ามีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียนแล้วจึงเลือกบันทึกข้อมูล
2.3 เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูล ให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้น ถูกต้องหรือไม่ หากถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล หรือถ้าประสงค์จะกลับไปแก้ไขข้อมูลให้เลือกรายการกลับไปแก้ไขข้อมูล
2.4 เมื่อผู้ยื่นคำขอยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์แล้ว ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

https://election.bora.dopa.go.th/outvote.pdf   สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลาง นอกเขตเลือกตั้ง จังหวัดระยอง
1.เมืองระยอง สถานที่ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
2.อำเภอแกลง สถานที่ ศาลาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง
3.อำเภอบ้านค่าย สถานที่ วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย
4.อำเภอบ้านฉาง สถานที่ โรงเรียนวัดบ้านฉาง
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06/ก.พ./2019, 02:22:18 PM โดย runkung

0 ความคิดเห็น