งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ประกาศ"ปลดล็อกข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้ ต้องมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่ง"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 08/ก.พ./2019, 10:19:07 AM
26525 ครั้ง
LINE it!
ก กลาง ท้องถิ่น ออกประกาศเรื่อง "ปลดล็อกข้าราชการท้องถิ่นบรรจุใหม่โอนย้ายได้ โดยต้องมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่ง"วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 - สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือแจ้งประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ด้วยคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด , คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล และคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ได้มีมติให้ออกประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ประธาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ได้ลงนามในประกาศดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบ

โดยเพิ่มเติม กรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ อปท. ตลอดจนการปฏิบัติราชการของข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ใดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ยังดำรงตำแหน่งใน อปท. นั้นไม่ครบสองปี ให้นายก อปท. โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัด อปท. อื่น ภายในกลุ่ม/เขต ที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ด้วยการโอนและรับโอนได้เป็นการเฉพาะราย ทั้ง เหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งให้เป็นไปตาม ก.กลาง กำหนด


สำหรับเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ก กลาง จะได้มีการพิจารณ่ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ดังนั้น ข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุใหม่และมีความจำเป็นอย่างตามเงื่อนไขดังกล่าว จะสามารถโอนได้ เมื่อได้รับแจ้งมติ ก กลาง ดังกล่าวแล้วรายละเอียดประกาศ ฉบับจริง
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 08/ก.พ./2019, 11:03:47 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

นายกเว็บ

#1 hiroyuki 08/ก.พ./2019, 01:54:48 PM

ขอบคุณสำหรับข่าวสารครับ