งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: วินัยข้าราชการว่าด้วยเรื่องของมารยาททางการเมือง

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • SpeeDle ชาย
  • 625
  • V.I.P. ผู้สนับสนุน
  • เซียน(GURU)
  • อีเมล์
เมื่อ: 10/ก.พ./2019, 07:51:49 PM
485 ครั้ง
LINE it!
 :wanwan014: เนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของการเตรียมการเลือกตั้งทั่วไปของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่เราห่างหายจากการเลือกตั้งมากว่า 5 ปี จึงขอกล่าวถึงมารยาททางการเมืองของข้าราชการ ซึ่งถือเป็นวินัยของข้าราชการด้วย ตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ข้อ 22 ความว่า "ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด/พนักงานเทศบาล/พนักงานส่วนตำบล ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน กับจะต้องปฏิบัติตามระเบีบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดยอนุโลม"

ดังนั้น ในกระทู้นี้จะขอพูดถึงระเบียบสำนักคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการพลเรือน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาไว้เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2499 และน่าจะยังมีผลใช้บังคับอยู่นะครับ เพื่อให้เพื่อนข้าราชการทุกท่านทั้งที่ทราบอยู่แล้วหรือยังไม่เคยทราบ ได้อ่านไว้เพื่อระวังไม่ให้กระทำผิดวินัยในส่วนของมารยาททางการเมืองนะครับ

มีสาระสำคัญดังนี้ครับ
ข้าราชการพลเรือน จะนิยม หรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด ๆ ที่ตั้งขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย และจะไปประชุมอันเป็นการประชุมของพรรคการเมืองนั้นเป็นการส่วนตัวก็ได้ แต่ในทางที่เกี่ยวกับประชาชนและในหน้าที่ราชการต้องกระทำตนเป็นกลาง ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลโดยไม่คำนึงถึงพรรคการเมือง และไม่กระทำการให้เป็นการฝ่าฝืนวินัยที่กำหนดไว้สำหรับข้าราชการพลเรือน กับต้้องไม่กระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามดังต่อไปนี้ด้วย คือ
(1) ไม่ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองใด ๆ เว้นแต่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภท 2หรือข้าราชการการเมือง
(2) ไม่ใช้สภานที่ราชการในกิจการทางการเมือง
(3) ไม่วิพากษ์ วิจารณ์ การกระทำของรัฐบาลให้ปรากฏแก่ประชาชน
(4) ไม่แต่งเครื่องแบบราชการไปร่วมประชุมพรรคการเมือง หรือไปร่วมประชุมในที่สาธารณสถานใด ๆ อันเป็นการประชุมที่มีลักษณะทางการเมือง
(5) ไม่ประดับเครื่องหมายของพรรคการเมืองในเวลาสวมเครื่องแบบราชการ หรือในเวลาราชการ หรือในสถานที่ราชการ
(6) ไม่แต่งเครื่องแบบของพรรคการเมืองเข้าไปในสถานที่ราชการ
(7) ไม่บังคับให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใด และไม่กระทำการในทางให้คุณให้โทษ เพราะเหตุที่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนนิยม หรือเป็นสมาชิกในพรรคการเมืองใดที่ตั้งโดยชอบด้วยกฎหมาย
(8) ไม่ทำการขอร้องให้บุคคลใดอุทิศเงินหรือทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง
(9) ไม่โฆษณาหาเสียงเพื่อประโยชน์แก่พรรคการเมือง หรือแสดงการสนับสนุนพรรคการเมืองใด ๆ ให้เป็นการเปิดเผยในที่ประชุมพรรคการเมือง และในที่ปรากฏแก่ประชาชน หรือเขียนจดหมายหรือบทความไปลงหนังสือพิมพ์ หรือพิมพ์หนังสือหือใบปลิวซึ่งจะจำหน่ายแจกจ่ายไปยังประชาชนอันมีข้อความที่เป็นลักษณะของการเมือง
(10) ไม่ปฏิบัติหน้าที่แทรกแซงในทางการเมืองหรือใช้การเมืองเป็นเครื่องมือเพื่อกระทำกิจการต่าง ๆ อาทิเช่น วิ่งเต้นติดต่อกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพรรคการเมืองเพื่อให้นำร่างพระราชบัญญัติหรือญัตติเสนอสภาฯ หรือตั้งกระทู้ถามรัฐบาล
(11) ในระยะเวลาที่มีการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ไม่แสดงออกโดยตรงหรือโดยปริยายที่จะเป็นการช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง และในทางกลับกัน ไม่กีดกัน ตำหนิติเตียน ทับถม หรือให้ร้ายผู้สมัครรับเลือกตั้ง


ซึ่งข้อมูลข้างต้นนี้ก็เป็นข้อมูลให้เพื่อนข้าราชการศึกษาไว้จะได้ไม่ทำผิดวินัยกันนะครับ :wanwan021:
ศึกษาเพิ่มเติม http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2499/A/027/7.PDF
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10/ก.พ./2019, 09:45:54 PM โดย SpeeDle

0 ความคิดเห็น