งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก กลาง แจ้งซักซ้อม "แนวทางการแต่งตั้งกรรมการประเมิน-วิทยฐานะครูชำนาญการ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 15/ก.พ./2019, 02:48:26 PM
57359 ครั้ง
LINE it!
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. แจ้งซักซ้อมในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู "เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ"สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ

ด้วยสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้รับข้อหารือจากจังหวัดเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าชการหรือพนักงานครู ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ "ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต.  จึงขอยกเลิกหนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.4/ว18 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561" และแจ้งซักซ้อมเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ ดังนี้ ...


หนังสือที่ มท 0809.4/ว9 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น