งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 4 ตำแหน่ง 63 อัตรา

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 26/ก.พ./2019, 09:01:18 PM
34335 ครั้ง
LINE it!
กรมการปกครอง ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -27 มีนาคม 2562ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ , ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน , ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จึงประกาศรับสมัครแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่ทั่วไป จำนวน 45 อัตรา
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 อัตรา
   ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
    3. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
    4. ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ.

3. การรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6-27 มีนาคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ job.dopa.go.th

4. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
   ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
   มีวุฒิปริญญาตรีและคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
   มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการเงินการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร หรือ
   มีวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและธนาคาร

   ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
   มีวุฒิปริญญาบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ
   มีวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์  สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม  หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้ากำลัง ทางเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง หรือทางคอมพิวเตอร์

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น