งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/ก.พ./2019, 10:56:33 AM
9672 ครั้ง
LINE it!
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562ด้วยกรมการปกครอง จะดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเตรียมให้ข้าราชการที่จะได้นำความรู้จากการฝึกอบรม "หลักสูตรนายอำเภอ" ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เป็นกำลังคนคุณภาพของกรมการปกครอง รองรับการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยกำหนดการฝึกอบรม จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน ซึ่งในแต่ละรุ่นประกอบด้วย
   1. ข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง จำนวนรุ่นละ 95 คน รวม 190 คน
   2. ข้าราชการสังกัดส่วนราชการอื่น จำนวนรุ่นละ 5 คน รวม 10 คน

จำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือกฯ
การฝึกอบรมหลักสูตรนายอำเภอประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง กำหนดจำนวนที่จะดำเนินการคัดเลือก ดังนี้
   กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้เข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีการสอบ จำนวนรุ่นละ 65 คน รวม 130 คน
   กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้มีประสบการณ์ จำนวนรุ่นละ 330 คน รวม 60 คน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ (เฉพาะข้าราชการสังกัดกรมการปกครอง)
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ณ วันประกาศรับสมัคร (วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562) ดังนี้
   1. ปัจจุบันเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมการปกครอง และ
   2. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ และ
   3. ต้องดำรงตำแหน่งในสังกัดกรมการปกครองติดต่อกันถึงวันประกาศรับสมัครมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และ
   4. ดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองในสังกัดกรมการปกครอง

การสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ
กำหนดรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2562

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น