งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก ท้องถิ่น ประกาศ "2 เหตุผล" ข้าราชการบรรจุใหม่ ใช้โอนย้ายได้ ก่อนครบ 2 ปี

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 11/มี.ค./2019, 05:17:36 PM
34574 ครั้ง
LINE it!
สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือแจ้ง "2 เหตุผล" ข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุใหม่-ผ่านทดลองปฏิบัติหน้าที่แล้ว สามารถใช้โอนย้ายได้ ก่อนครบ 2 ปีวันที่ 11 มีนาคม 2562 - สำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ได้ออกหนังสือ ที่ มท 0809.2/ว4 เรื่องกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่

โดยเป็นไปตาม มติของ ก กลาง ท้องถิ่น ที่กำหนดเหตุผลความจำเป็นในการขอโอนของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สามารถที่จะโอนได้้

พิจารณาภายใต้เงื่อนไข ดังนี้
1. เกิดการขัดแย้งหรือความคับข้องใจในการปฏิบัติงานกับผู้บริหาร อปท. ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการหรือผู้ร่วมปฏิบัติงาน หรือผู้นำชุมชนในพื้นที่ จนเป็นเหตุไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานร่วมกันได้ ซึ่งอาจเป็นเหตุหรือทำให้การปฏิบัติราชการนั้นขาดประสิทธิภาพ หรือเป็นการส่อที่ให้เห็นว่าจะมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้น

2. ภาระทางด้านครอบครัวที่ต้องดูแลบิดาหรือมารดาหรืออุปการะบุคคลในครอบครัว ที่เจ็บป่วยร้ายแรงหรือทุพลภาพ


การกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง ในครั้งนี้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 ซึ่งกรณีมีเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานของ อปท. ตลอดจนการปฏิบัติราชการของข้าราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หากผู้ใดผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว แต่ยังดำรงตำแหน่งใน อปท. นั้นไม่ครบสองปี ให้นายก อปท. โดยความเห็นชอบของ ก.จังหวัด อาจพิจารณาให้โอนไปดำรงตำแหน่งสังกัด อปท. อื่น ภายในกลุ่ม/เขต ที่ผู้นั้นได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ด้วยการโอนและรับโอนได้เป็นการเฉพาะราย ทั้งนี้ เหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งให้เป็นไปตาม ก กลาง กำหนด

ดังนั้น ข้าราชการท้องถิ่นที่บรรจุใหม่และมีความจำเป็นอย่างตามเงื่อนไขดังกล่าว จะสามารถโอนได้ เมื่อได้รับแจ้งมติ ก กลาง ดังกล่าวแล้วประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562


หนังสือ ที่ มท 0809.2/ว4 เรื่องกำหนดเหตุผลความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่บรรจุใหม่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ใหม่

#1 yoyohotaru 28/เม.ย./2020, 10:02:58 AM

ขอนิยามคำว่าร้ายแรงครับ