งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! กรม สถ. แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/มี.ค./2019, 02:17:34 PM
3333 ครั้ง
LINE it!
ด่วนที่สุด! กรม สถ. แจ้งแนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พร้อมขอให้ อปท. เร่งรัดสร้าง "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา" ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 เมษายน 2562กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว996 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กปฐมวัยในท้องถิ่น มีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ผ่านการเล่นหรือการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขึงแจ้งขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาดำเนินการตามแนวทางการจัดกิจกรรมการเล่น ดังนี้     1. กำหนดให้มีกิจกรรมการเล่นในแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ครบทั้ง 4 ด้าน เป็นประจำทุกวัน
     2. ศพด. ที่มีสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้จัดทำหลักสูตร โดยให้มีกิจกรรมการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา
     3. ช่วงเวลาการเล่นหรือการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ให้กำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม
     4. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เร่งรัดให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562


หนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0816.4/ว996 เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมการเล่นในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น