งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: รัฐบาล ขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด จากเดิมอายุ 3 เป็นอายุ 6 ปี

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 05/เม.ย./2019, 10:27:16 PM
12165 ครั้ง
LINE it!
รัฐบาล ขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมอายุ 3 ปี เป็นอายุ 6 ปีรัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาตั้งแต่เด็กแรกเกิด สนับสนุนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเห็นชอบขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จากเดิมอายุ 3 ปี เป็นอายุ 6 ปี พร้อมขยายฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งผู้ที่มีสิทธิตามเกณฑ์สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้

รัฐบาลห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจน หรือครัวเรือนเสี่ยงต่อความยากจน จึงได้สนับสนุนให้เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน ล่าสุดคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาและฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายการรับเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยได้ปรับเพิ่มจากปี 2558 และปี 2559 จากเดิมตั้งแต่แรกเกิดถึง 3 ปี วงเงิน 600 บาทต่อคนต่อเดือน ให้กับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ำกว่า 36,000 บาทต่อคนต่อปี ขยายเป็นตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี วงเงินอุดหนุน 600 บาทต่อคนต่อเดือน และเพิ่มเกณฑ์เงินอุดหนุนเป็นครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กล่าวว่า การขยายกรอบอายุช่วยเหลือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดพร้อมขยายฐานรายได้ครัวเรือนครั้งนี้ เด็กที่ได้รับสิทธิ์ปีงบประมาณ 2559-2561 จะได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึง 6 ปี ส่วนเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2558 ที่มีคุณสมบัติและไม่เคยใช้สิทธิ์ มีสิทธิ์ได้รับเงินตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 จนถึงอายุครบ 6 ปี สามารถขอรับสิทธิได้แต่ไม่สามารถขอรับเงินย้อนหลังได้  และเด็กแรกเกิดที่เกิดในปี 2562 จะได้รับเงินอุดหนุนตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีตามเงื่อนไข ทั้งนี้คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมีเด็กแรกเกิดประมาณกว่า 1 ล้าน 4 แสน คน

สำหรับคุณสมบัติของแม่หรือผู้ปกครองของเด็กแรกเกิด จะต้องมีสัญชาติไทย มีรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี ตามเกณฑ์รายได้ของผู้มีรายได้น้อยตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งนี้ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถขอยื่นรับสิทธิได้แต่ต้องมีการรับรองจากองค์การบริหารส่วนตำบล นอกจากนี้ผู้ที่ขอรับสิทธิจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเงินช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจากหน่วยงานอื่นของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุน แต่ยังไม่ได้ยื่นรับสิทธิตั้งแต่แรกเกิด แต่อายุเด็กไม่เกิน 6 ขวบ ก็สามารถขอรับเงินอุดหนุนได้ แต่ไม่สามารถรับเงินย้อนหลังได้

นอกจากนี้ สำหรับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อยู่และอยู่ในเกณฑ์คุณสมบัติดังกล่าว สามารถยื่นขอรับสิทธิโดยนำใบรับรองการตั้งครรภ์จากสถานพยาบาล ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ เมื่อเด็กเกิดเรียบร้อยแล้ว คุณแม่ต้องนำใบแจ้งเกิดหรือสุติบัติของเด็กมายื่นขอรับสิทธิจะได้รับสิทธิในปีงบประมาณนั้นทันที โดยสามารถยื่นคำร้องขอรับสิทธิได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งและที่สำนักงานเขตทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนี้เป็นต้นไป

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น