งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: อธิบดี กรม สถ. ยืนยันข่าว Social "ยังไม่มีการยุบ อบต. หรือ ปลดนายก อปท."

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 13/เม.ย./2019, 04:55:49 PM
25987 ครั้ง
LINE it!
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ยืนยันข่าว Social  "ยังไม่มีการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) หรือ ปลดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยถึงกรณีที่ขณะนี้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทาง Facebook Page และ Social Media เกี่ยวกับการยุบองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. กันอย่างแพร่หลาย โดยพบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนของร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. เช่น การปรับโครงสร้างเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร รวมทั้งการยกฐานะขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต. มาเขียนสรุปตีความไม่ตรงกับความจริง ตามร่างประมวลกฎหมายอแ ที่กำหนดให้มีแผนการยกฐานะเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด รวมทั้ง ตีความว่าจะมีการสั่งปลดนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้งถิ่นเป็นผู้รักษาการแทน นั้น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนยืนยันว่า ข่าวสารทั้งหมดนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

อธิบดี สถ. กล่าวต่อว่า ในขณะนี้ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น จำนวน 6 ฉบับ ได้แก่ ร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่มาของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น และร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร ได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ และอยู่ระหว่างทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระปรมาภิไธยและพระราชทานคืนรัฐบาล เพื่อนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ซึ่งแม้กฎหมายจะมีการปรับปรุงโครงสร้างบ้างบางส่วน แต่ก็ไม่มีการยุบหรือควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดๆ ยังคงรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นเดิม รวมทั้งที่มีการเผยแพร่ข่าวสารว่า หลังจากการเลือกตั้งจะมีการสั่งให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหยุดปฏิบัติหน้าที่ ข่าวสารดังกล่าวก็ไม่เป็นความจริงอีกเช่นกัน

สำหรับร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการยกร่างก็ไม่ได้กำหนดให้มีการยุบเลิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งการที่จะให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุติการปฏิบัติหน้าที่แล้วให้ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรักษาการก็ไม่มีมูลความจริงเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนในสังคม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอให้สำนักข่าวต่างๆ ยุติการเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ และหากสงสัยข้อมูลใดที่ได้รับมา ขอความกรุณาสอบถามกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อนเผยแพร่ข่าวสาร ก็จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอย่างยิ่ง อธิบดี สถ. กล่าวในตอนท้าย

ณ วันที่ 13 เมษายน 2562
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13/เม.ย./2019, 05:35:32 PM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น