งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: กฎหมาย กำหนดนายกท้องถิ่น "ห้ามดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 18/เม.ย./2019, 09:18:23 PM
72495 ครั้ง
LINE it!
ราชกิจจานุเบกษากำหนดนายกท้องถิ่นดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระ "ไม่ได้" และคนเดิมจะสมัครนายกท้องถิ่นใหม่ต้องรอ 4 ปีราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562 , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562 ได้แก้ไขเพิ่มเติม มีหลักสำคัญ คือ

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
     มาตรา 35/2 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีตั้งแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้


- พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับ 14) พ.ศ. 2562
     มาตรา 48 สัตต นายกเทศมนตรีมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
     ในกรณีที่นายกเทศมนตรีดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง


พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับ 7) พ.ศ. 2562
    มาตรา 58/2 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง แต่จะดำรงตำแหน่งติดกันเกินสองวาระไม่ได้
    ในกรณีที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำรงตำแหน่งไม่ครบระยะเวลาสี่ปีก็ให้ถือว่าเป็นหนึ่งวาระ และเมื่อได้ดำรงตำแหน่งสองวาระติดต่อกันแล้วจะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาสี่ปีนับตั้งแต่วันพ้นจากตำแหน่ง

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น