งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แบบประเมิน LPA ของ อปท. ประจำปี 2562 : ทั้ง 5 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ !!!

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/พ.ค./2019, 10:02:39 AM
90497 ครั้ง
LINE it!
ไฟล์แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2562 : ทั้ง 5 ด้าน ดาวน์โหลดได้ที่นี่ !!!เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกหนังสือแจ้งซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2562 โดยทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งแบบประเมินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งละ 1 ชุด เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมินจากทีมประเมินฯที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้น

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562 จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้
              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกำหนดระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของการ “ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หรือ “การประเมิน Core Team” ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา

ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปลี่ยนชื่อการประเมิน Core Team เป็น “การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ - อปท) หรือ “Local Performance Assessment” (LPA) โดยมีการพัฒนารูปแบบการประเมินให้มีความสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยกำหนดให้มีผู้นำชุมชนเป็นส่วนหนึ่งของทีมประเมินด้วย


ไฟล์แบบประเมิน LPA ประจำปี 2562
ดาวน์โหลดได้ที่นี่
* ชนิดไฟล์ .DOC


              ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ
             

              ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
             

              ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
             

              ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
             

              ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล
             

ไฟล์แก้ไขเพิ่มเติม !!!
การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (Local Performance Assessment : LPA) : (สถ.-อปท.) ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด pdf แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2562
แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29/พ.ค./2019, 09:41:54 AM โดย ส.เสือ™
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น