งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ด่วนที่สุด! มหาดไทยแจ้ง อปท. "ซักซ้อมแนวทางจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2563"

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 28/มิ.ย./2019, 03:19:58 PM
40055 ครั้ง
LINE it!
กระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้แนวทางถือปฏิบัติในประเด็นต่างๆ ดังนี้

1. การตั้งงบประมาณด้านรายรับและด้านรายจ่าย
2. การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
3. การดำเนินการเมื่อประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้ว
4. การรายงาน
อีกทั้ง ยังมอบแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


หนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด ได้ที่นี่


อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น