งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ก.ถ. ชี้แจงประเด็น "รับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" หัวหน้าฝ่าย

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 27/ก.ค./2019, 02:38:40 PM
29297 ครั้ง
LINE it!
ก.ถ. ชี้แจงประเด็น "การรับโอนข้าราชการอื่นมาบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่น" ที่ให้กำหนดข้าราชการพลเรือนชำนาญการ สามารถโอนย้ายมาเป็นข้าราชการท้องถิ่น (อำนวยการต้น) ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 - สำนักงาน ก.ถ. ได้ออกจดหมายข่าวฯ ชี้แจงประเด็น "การรับโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่นมาบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น" ซึ่งมีกระแสการวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการให้ท้องถิ่นรับโอนข้าราชการพลเรือนตำแหน่งวิชาการระดับชำนาญการ มาบรรจุแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้ ว่าการเทียบตำแหน่งนี้เป็นการกำหนดเพื่อเอื้อให้ข้าราชการพลเรือนชำนาญการโอนมาเป็นหัวหน้าฝ่ายได้ง่าย โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการใด ถือว่าไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการท้องถิ่น

สำนักงาน ก.ถ. ขอชี้แจงเพื่อป้องกันมิให้เกิดความสับสนหรือเกิดการปฏิบัติเกี่ยวกับรับโอนผิดพลาดขึ้น เนื่องจากกระแสข่าวที่ได้มีการเผยแพร่นั้นเป็นการหยิบยกประเด็นโดยไม่ศึกษาเนื้อหาสาระของประกาศ ก.ถ. อย่างถ่องแท้

เพราะการรับโอนมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนั้นมิใช่จะพิจารณาเฉพาะการเทียบตำแหน่งเท่านั้น แต่จะต้องดำเนินการภายใต้เงื่อนไข 4 องค์ประกอบ ได้แก่ คุณวุฒิการศึกษา ลักษณะงาน การเทียบระดับตำแหน่ง ประสบการณ์การทำงาน และต้องผ่านการคัดเลือกด้วยการประเมินความรู้เฉพาะตำแหน่ง ความเหมาะสมกับตำแหน่ง และคุณสมบัติส่วนบุคคล หากไม่ครบองค์ประกอบหรือกรณีครบเงื่อนไของค์ประกอบที่กำหนด แต่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ความสามารถก็จะเป็นผลให้ท้องถิ่นไม่สามารถรับโอนข้าราชการพลเรือนผู้นั้นมาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายได้อีกทั้ง สำนักงาน ก.ถ. ยังได้ชี้แจงถึงประเด็น "ทำไมเทียบระดับชำนาญการ เท่ากับระดับอำนวยการต้น" และ "ข้อคำนึงการรับโอน"


อ่านรายละเอียดจดหมายข่าวทั้งหมดได้ที่นี่

อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

1 ความคิดเห็น

รองหัวหน้าเว็บ

#1 taoaritat 02/ส.ค./2019, 09:54:26 AM

ขอเสนอความคิดเห็นนะคับ...
จากที่ ก.ถ. ชี้แจงประเด็นการเทียบตำแหน่งชำนาญการ ของข้าราชการพลเรือน โอนย้ายมาท้องถิ่นเป็นอำนวยการระดับต้น(หน.ฝ่าย) นั้น เห็นว่ามีความเป็นธรรมในด้านระดับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อยู่พอสมควร เพราะข้าราชการพลเรือน ระดับชำนาญการ นั้น มีประสบการณ์การทำงานมามากหลายปีแล้ว บางหน่วยงานเป็นถึงระดับหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย กันแล้ว บางหน่วยงานอาจรักษาการหัวหน้าส่วนราชการก็มี และกระบวนการที่เลื่อนระดับจากปฏิบัติการมาเป็นชำนาญการนั้น ข้าราชการพลเรือนก็มีการประเมิน การสอบ การทำผลงานหลายๆอย่างมาเช่นกัน คือไม่ได้เลื่อนขึ้นมาง่ายๆคับ ใช้ความรู้ ความสามารถในสายงานเช่นกัน ผมเห็นด้วยในกรณีแบบนี้ ...แต่ในท้องถิ่นเองแล้วระดับอำนวยการต้น(หน.ฝ่าย) คนที่จะเลื่อนข้นระดับนี้ได้ต้องเป็นข้าราชการท้องถิ่นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ หรือประเภททั่วไป ระดับอาวุโส/ชำนาญงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการครองตำแหน่งหลายปี ต้องมีประสบการณ์ในหน้าที่มากพอสมควร และต้องสอบคัดเลือกจากส่วนกลางและต้องผ่านเท่านั้น ถึงจะมีสิทธิ์เป็นหัวหน้าฝ่ายได้  จะเห็นว่าเกิดความไม่เป็นธรรมในการเลื่อนเป็นหัวหน้าฝ่ายท้องถิ่น ของคนท้องถิ่นเอง เลยเป็นธรรมดาที่จะมองว่า ก.ถ.เอื้อประโยชน์แก่คนภายนอกแทนที่จะเห็นประโยชน์แก่คนท้องถิ่นด้วยกันเอง (ไม่เฉพาะแต่เรื่องการเทียบโอนย้ายนี้นะคับ ยังมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่อง เช่น เรื่องข้าราชการท้องถิ่น ขอรับรองบัญชีสอบแข่งขันท้องถิ่น ปี 2560 แล้วเงินเดือนลดลง เป็นต้น) ถ้าไม่มองคนของเราก่อน คนที่ทำงานให้ท้องถิ่น มีประสบการณ์ทำงาน เข้าใจบริบทท้องถิ่นมากกว่าคนข้างนอก ก็คงถูกมองแบบนี้เรื่อยไป ไม่เฉพาะแต่คนท้องถิ่นด้วยกันเอง แม้แต่คนภายนอกก็คงมองว่าท้องถิ่นยังไงก็ได้คับ ง่ายๆและสะดวก...ถ้าข้าราชการพลเรือนหรือข้าราชการอื่นสามารถเทียบโอนย้ายมาได้  ข้าราชการท้องถิ่นเองก็ต้องมีหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันคับ ทั้งขึ้นเป็นหัวหน้าฝ่ายได้โดยไม่ต้องสอบจากส่วนกลาง และเทียบโอนย้ายไปข้าราชการพลเรือนได้เช่นกัน...ขอบคุณคับ