งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง ล่าสุด 2562

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

  • Nucivil46
  • 1
  • เจ้าหน้าที่ใหม่
เมื่อ: 04/ธ.ค./2019, 09:06:34 AM
6985 ครั้ง
LINE it!
ขออนุญาติลงแนวข้อสอบปีล่าสุด 2562 นายช่างโยธา กรมทางหลวง ไว้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจครับ
แนวข้อสอบ นายช่างโยธา กรมทางหลวง ปี 2562
1.ความกว้างของถนนทางหลวงที่ใช้ตามมาตรฐาน
ตอบ 3.00 – 3.50 ม.
2.ความเร็วยานพาหนะสูงสุดบนถนนไฮเวย์
ตอบ  120 กิโลเมตร/ชม.
3.มอร์ต้า คือ
ตอบ ปูนซีเมนต์ + น้ำ + ทราย
4.คอนกรีต คือ
ตอบ มอร์ต้า + มวลรวมหยาบ
5.กำลังอัด 300 Ksc คือ
ตอบ กำลังอัด  300 กิโลกรัม / ตารางเซนติเมตร
6.ระยะคอนกรีตหุ้มเหล็กเสริมที่อยู่ใต้ดิน
ตอบ 7.5 ซม.
7.ขนาดเหล็ก DB ขนาดใด ไม่มีจำหน่ายตามท้องตลาด
ตอบ  DB 15 มม.
8.การเผื่อ % เหล็กเสริม ในงานก่อสร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม ใช้กี่ %
ตอบ  10%
9.ข้อใดไม่ใช่ โค้งอันตราย  ???
10. โค้งก้นหอยคือ
ตอบ โค้งก้นหอย หรือ Spiral curve เป็นการออกแบบโค้งเพื่อให้ยวดยานสามารถวิ่งเข้าโค้งได้ด้วยความเร็วสูง โค้งก้นหอยสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า Transition curve เนื่องจากลักษณะของโค้งเป็นโค้งราบ สามารถนำไปต่อกับโค้งอื่นๆ หรือนำมาต่อกันเองได้
11.จุดคราก yield strength คืออะไร
ตอบ คือค่าความเค้นคราก ซึ่งหมายถึง ค่าความเค้นที่เกินกว่าจุดนี้ไปแล้ว วัสดุนั้นจะเสียรูปอย่างถาวร
12.การเจาะสำรวจเก็บตัวอย่างในชั้นดินเหนียวอ่อน ควรใช้วิธี
ตอบ สว่านมือ Hand Auger
13.Toe slope คือ
ตอบ จุดตัดระหว่างขอบไหล่ทางกับร่องระบายน้ำ
14.สัญลักษณเสาไฟฟ้าในแบบก่อสร้างทางคือ
15.งานออกแบบวางโค้ง มีรูปมาให้ หาค่า PC. ค่า D และความยาวของโค้ง
16.จากจุด A เดินไปทางทิศตะวันออก 40 ม. แล้วเดินลงใต้ 60 ม. จะถึงจุด B จงหาว่าระยะทางจาก A ไป B ทางไหนสั้นที่สุด
ตอบ 72.11 ใช้วิธีหาความยาวด้านตรงข้ามมุมฉาก
17.ส่วนประกอบของชั้นทางถนนลาดยางตามลำดับชั้น
ก.ผิวทาง-พื้นทาง-วัสดุคัดเลือก-รองพื้นทาง
ข.ผิวทาง-วัสดุคัดเลือก-พื้นทาง-รองพื้นทาง
ค.ผิวทาง-รองพื้นทาง-วัสดุคัดเลือก-พื้นทาง
ง.ผิวทาง-รองผิวทาง-พื้นทาง-รองพื้นทาง
ตอบ  ง.
18.ค่า Fs ในงานสำรวจ คือค่าอะไร
ตอบ ค่าไม้หน้า
19.หาค่าระดับ โดยให้ค่า Elev ค่า Bs ค่า Fs มาให้ แล้วหาค่า Elev ของจุดถัดไป
20.ราคาวัสดุก่อสร้างดูได้จากหน่วยงานใดของ กรมทางหลวง
21.ขนาดของมวลรวมคละที่ไม่ดี คือ
ตอบ มวลรวมที่มีขนาดเท่ากันสม่ำเสมอทั้งหมด
22.อธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน
ตอบ สราวุธ ทรงศิวิไล
23.ตราสัญลักษณ์ของกรมทางหลวงคือ
ตอบ งาช้างคู่ และ กูบช้าง
24.ราคางานก่อสร้างสะพานจะสูงหรือต่ำ ขึ้นอยู่กับ
ก.ราคาซีเมนต์                    ข.ราคาเหล็กเสริม
ค.ระยะทางขนส่ง                 ง.ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
ตอบ ง.ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง
25.ทางหลวงมีทั้งหมดกี่ประเภท
ตอบ 5 ประเภท
26.ข้อใดไม่ใช่ประเภทของทางหลวงตาม พรบ ปี 2535
ตอบ ทางหลวงจังหวัด
27.ทางหลวงที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข 3 คือ ทางหลวงในภาคใด
ตอบ ทางหลวงในภาคกลาง ภาคตะวันออก และ ภาคใต้ตอนบน
28.เกาะกลางถนนประเภทใดปลอดภัยน้อยที่สุด
ตอบ เกาะสี
29.ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ใช้งานของเกาะกลางถนน
ตอบ เอาใว้ใช้จอดยานพาหนะ
30.ปฏิกิริยา Hydration คือ
ตอบ ปูนซีเมนต์ทำปฏิกิริยากับน้ำ
31.การทดหาค่าความหนาแน่นบดอัดในสนามคือ
ตอบ Field Density
32.อุปกรณ์ในงานหาค่าระดับประกอบด้วยอะไรบ้าง
33.ระบบพิกัดดาวเทียมที่กรมทางหลวงใช้งานคือ ???
34.พื้นเป็นดินเหนียวควรใช้รถบดประเภทใด
ตอบ รถบดตีนแกะ
35.กล้องที่ใช้ในงานสำรวจทำวงรอบ
ตอบ กล้องธีโอโดไลท์
36.สัญลักษณ์ ROW ในแบบงาน Crossection หมายถึง
37.น้ำหนักของคอนกรีตเสริมเหล็ก
ตอบ 2400 กก./ลบ.ม.
38.รถบรรทุก 10 ล้อ จำกัดน้ำหนักไม่เกินกี่ตัน
ตอบ 25 ตัน
39. contraction joint เป็นแนวรอยต่อป้องกันการแตกร้าวจากสาเหตุใด
ตอบ ป้องกันรอยแตกร้าวจากการหดตัวของคอนกรีต
40.การทำรอยต่อด้วยวิธีการตัดด้วยเลื่อย (Saw-cut) ควรทำภายในระยะเวลากี่ชั่วโมง
ตอบ 4-12 ชม. หลังคอนกรีตเซตตัว
41.คำสั่ง Block ใน Auto cad คือ
42.ข้อใดไม่เข้าพวกในเสาเข็มเจาะ แบบเปียก
43.สารผสมเพิ่มในคอนกรีตมีกี่ประเภท

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04/ธ.ค./2019, 09:08:44 AM โดย Nucivil46

0 ความคิดเห็น