งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 19/ก.พ./2020, 08:39:36 PM
164 ครั้ง
LINE it!
โหลดแนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
แนวข้อสอบ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ กรมทรัพยากรน้ำ
https://lin.ee/wcJGqq2

- ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของกรมทรัพยากรน้ำ
- แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นโยบายรัฐบาล แผนระดับ ๒ (แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ, แผนปฏิรูปประเทศ, แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนความมั่นคง)
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- แนวข้อสอบนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับหลักวิชาการวิทยาศาสตร์ ความรู้พื้นฐานทางเคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์
- ความรู้เกี่ยวกับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
- ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมี และเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ
- ความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ISO/IEC ๑๗๐๒๕
- ภาษาอังกฤษเพื่อการค้นคว้าในการทำการวิจัยเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

0 ความคิดเห็น